Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Ministerie van EZ: "De beleidsviewer verruimt je blik"

2011-07-14

'Waar is het?' is een vaak gestelde vraag. Of het nu gaat om windenergie, vastgoedinformatie of natuurbeleid. Het GIS Competence Center van het ministerie van Economische Zaken (EZ) vertaalt de ruimtelijke vraag naar een oplossing en zet beleid zo letterlijk op kaart. Een mooi voorbeeld hiervan is de 'beleidsviewer'. Een internet viewer op basis van Silverlight, voor het bekijken van beleidsthema's op een kaart. Deze viewer gebruikt onder meer gegevens uit de PDOK motor. Caroline Porsius, van het GIS Competence Center van EZ stond als programmamanager aan de wieg van de ontwikkeling van deze tool.

Spring binnen de pagina direct naar:

Screenshot van de beleidsviewer

Je krijgt het totaalbeeld

"Tijden veranderen", aldus Caroline: "Mensen maken steeds meer gebruik van hun eigen locatie als uitgangspunt om informatie te vinden en kaarten om te kunnen oriënteren. Denk aan Google maps, of Latitude, waarmee je met behulp van je locatie en je telefoon ziet of je vrienden in de buurt zijn. En zo verandert ook de informatiebehoefte van een beleidsmedewerker." De beleidsviewer brengt het beleid van EZ in beeld. Je zoomt direct in op het gebied waar je beleid over maakt en vragen als 'wat speelt er in de omgeving nog meer?', 'wat is de afstand tussen punt 1 en 2', zijn snel beantwoord. Via de beleidsviewer is een aantal beleidsthema's samengebracht en maak je in een handomdraai een kaartje voor het beleidsrapport. Caroline: "Inzicht in de ruimtelijke samenhang van beleidsthema's vergroot de kwaliteit van beleid, daar ben ik van overtuigd!"

Een aantal kaarten komt uit de PDOK motor

Caroline: "De beleidsviewer presenteert tientallen kaarten uit verschillende bronnen. Vanuit PDOK, zijn vier kaarten aangesloten, de Basisregistratie topografie (BRT), de topografische-achtergrondkaart, administratieve grenzen en Natura 2000. We hebben nu voor deze vier gekozen, maar als de 'motor' van PDOK straks verder gevuld is met voor ons relevante datasets dan voegen we deze direct toe." Om de koppeling met PDOK te maken, hebben we noodzakelijke functionaliteiten ontwikkeld. Zoals het inlezen van een Tile Map Service, waardoor je de kaart sneller op je beeldscherm krijgt, en het opvragen van een legenda. De kennis die we hiermee hebben opgebouwd delen we graag met de andere PDOK-partners."

PDOK diensten in andere viewers

"Het ontwikkelen van viewers is voor ons niet nieuw. De eerste variant van de beleidsviewer stamt uit 2005 en ook thema's als grondaankopen, subsidieverlening, visrechten, mesttransporten en ons nieuwsportaal hebben eigen viewers. Wel nieuw is dat we gebruik maken van de centrale gegevensdiensten van PDOK. Naast de beleidsviewer gebruiken we deze bijvoorbeeld in de voor gebruik ontwikkelde Vastgoed-viewer voor de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR). Rijkspartijen die grond bezitten zoals Defensie, Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Rijkswaterstaat, EZ, Staatsbosbeheer en Prorail, delen hierin aan- en verkoopplannen en informatie over huidige grondpositie met elkaar.

Screenshot van de Vastgoed-viewer voor de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid

We stellen onze kennis graag beschikbaar

De beleidsviewer komt beschikbaar voor alle beleidsmedewerkers binnen EZ. Caroline: "Voorlopig concentreren we ons op gebruik binnen ons ministerie. Maar we staan absoluut open voor het verbreden van de scope. Zodat we de viewer bijvoorbeeld ook voor andere ministeries en beleidsvelden kunnen inzetten. Het is een mooi product."