Publieke Dienstverlening Op de Kaart

NedGraphics: "Soepel"

NedGraphics in Vianen levert softwareapplicaties waarmee klanten informatie aan geodata koppelen en voor hun eindgebruikers ontsluiten. Voor het ontsluiten van geo-informatie werd door de opdrachtgevers van NedGraphics vooral gebruik gemaakt van geodata van commerciële aanbieders. Met het beschikbaar komen van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK), het overheidsinitiatief om digitale overheidsgeodata breed beschikbaar te stellen, is er voor haar opdrachtgevers meer keuze gekomen.

Spring binnen de pagina direct naar:

Gebruik maken van PDOK-data bevalt tot nu toe prima, vertellen Hennie Genee en Marc van der Eerden, respectievelijk manager Advies en manager Productontwikkeling bij NedGraphics. "Gezien de positieve feedback die wij van onze klanten krijgen zouden we andere organisaties zeker aanraden PDOK te gebruiken." Het overgrote deel van de 250 klanten van NedGraphics zijn lokale en regionale overheden. Hennie Genee: "Een hele belangrijke klantengroep zijn voor ons de Nederlandse gemeenten. Voor hun maken we producten voor de front, mid- en back office. In de kern gaat het om oplossingen met GIS-functionaliteit die hen helpen om informatie en locatiegebonden gegevens te ontsluiten." Marc van der Eerden: "Onze klanten kunnen daar hun eigen informatie aan toevoegen, zowel ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering als voor dienstverlening aan de burger. Een typisch voorbeeld van dat laatste is een gemeentelijke opdrachtgever die PDOK gebruikt als onderlegger om beschikbare kavels en bouwprojecten bij de inwoners onder de aandacht te brengen."

Voordelen

Zoals gezegd pakt de overstap naar PDOK waar eind 2011 mee begonnen werd goed uit. Genee: "In het verleden werd automatisch naar iets als Google Maps gegrepen, simpelweg omdat er vanuit de overheid geen alternatief beschikbaar was. Dat is met de komst van PDOK veranderd en wij juichen dat van harte toe. We sporen onze klanten ook echt aan om PDOK-data te gebruiken. Voor de Gemeente Huizen hebben wij een GIS-applicatie gebouwd om bestemmingsplannen te ontsluiten. Dat zou in het verleden waarschijnlijk met behulp van bijvoorbeeld Google Maps gedaan zijn; nu is daar een kleinschalige achtergrondkaart uit PDOK onder gezet. Onze klanten beginnen PDOK langzaam te ontdekken."

Actualiteit en betrouwbaarheid spelen een grote rol bij de keuze voor PDOK. Daarnaast zijn ook factoren als inpasbaarheid, detail en standaardisatie van doorslaggevend belang voor NedGraphics. Genee: "Onze gebruikers vertrouwen de data omdat ze de bron - de overheid - vertrouwen. Daarnaast is de actualiteit beter omdat de data vaker worden ververst dan bij commerciële aanbieders het geval is. Ook de mate van detaillering is hoger. Met PDOK kun je bijvoorbeeld een BRT-kaart met huisnummers combineren. Bovendien weet je met commerciële aanbieders niet wat er met jouw informatiebevragingen gedaan wordt." Marc van der Eerden: "Een ander groot voordeel van PDOK is dat het gebruik maakt van wereldwijde standaarden. Daardoor is het heel breed toepasbaar zonder dat je er iets speciaals voor hoeft te doen."

Gebruiksgemak

En daarmee snijdt Van Der Eerden een belangrijk onderwerp aan: gebruiksgemak. Het succes en de waarde van PDOK wordt uiteindelijk bepaald door de mate waarin er gebruik van gemaakt wordt. En alle betrouwbaarheid, actualiteit en relevantie ten spijt, als het systeem niet eenvoudig te gebruiken is, is de kans van slagen klein. Volgens Van der Eerden is PDOK ook wat dat betreft op de goede weg: "Vanuit het perspectief van systeemontwikkeling bekeken is het erg prettig gebruik te kunnen maken van de open OGC standaarden. De meeste van de applicaties bij onze klanten ondersteunen die standaarden waardoor het aanbieden van PDOK-data eenvoudiger wordt" Genee vult hem aan: "We horen ook van onze klanten dat het voor hun relatief eenvoudig is om aan te sluiten op de PDOK-voorziening en de data in de eigen applicatie in te lezen. Het loopt heel soepel."

Ook het contact met het PDOK-programma verloopt vlot, zegt Genee: "We hebben regelmatig contact met verantwoordelijken binnen PDOK. Daarnaast bezoeken we de leveranciersbijeenkomsten en is er veel contact op operationeel niveau tussen onze ontwikkelaars en mensen bij PDOK. Dat gaat prima."

Als applicatieontwikkelaar maakt NedGraphics gebruik van een PDOK Fair Use account. Dat houdt in dat er enkele restricties gelden. Van der Eerden: "Het Fair Use account verlangt van ons dat we ons aan een aantal spelregels houden zodat we het systeem niet overbelasten of de hele database leeg halen. Dat is alleszins redelijk en we kunnen er goed mee uit te voeten. Ik vind het heel positief dat er überhaupt zoiets is als een fair use mogelijkheid. De overheid had de zaak ook dicht kunnen spijkeren met betaalde abonnementen."

bestemmingsplannen gemeente Huizen