Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Waterschap Aa en Maas: "De verwachtingen zijn hoog"

2011-07-07

Binnen het Waterschap Aa en Maas klinken enthousiaste geluiden als het gaat om PDOK. De service biedt voldoende mogelijkheden voor de toekomst vindt Fred van Bemmel, informatie-analist/projectleider.

Spring binnen de pagina direct naar:

Voorbeeld Natura2000 Voorbeeld Top10NL

Aangesloten

"Ik zie kansen te over, maar het zijn allemaal nog wel ideeën. Op dit moment zijn we aangesloten op PDOK en kunnen we gebruikmaken van lagen zoals Natura2000 en TOP10NL. Maar deze informatie is voor ons niet nieuw. Behalve dan het feit dat de data niet meer intern op ons eigen netwerk staat, maar dat we doorgesluisd worden naar een centrale plek op internet."

Geoportaal

Vanuit de Unie van Waterschappen, de overkoepelende organisatie van waterschappen, kwam de vraag voor een 'geoportaal'. Het doel van dit portaal is om bepaalde data centraal te registreren en voor meerdere partijen beschikbaar te maken. "Nadat we deze vraag kregen zijn we vanuit de projectgroep op zoek gegaan naar een oplossing. PDOK was er één van. Alleen op het moment dat wij in contact kwamen met PDOK waren de voorbereidingen al in volle gang. Aanhaken werd lastig dus hebben we eerst voor een tussenoplossing gekozen", aldus Fred.

Voordelen PDOK

Zodra er meer datasets in PDOK beschikbaar komen dan staat het waterschap vooraan om er gebruik van te maken. "Ik zie echt een aantal voordelen in het ontsluiten van data via PDOK. Nu is het nog zo dat we binnen de 26 waterschappen in detail anders omgaan met data, waardoor het voor een afnemer soms heel lastig is om data van verschillende waterschappen objectief met elkaar te kunnen vergelijken. Als je data centraal beheert kun je ook makkelijker data harmoniseren."

Bedrijfsprocessen online

Daarnaast ziet Fred ook mogelijkheden als het gaat om het delen van informatie in een samenwerkingsverband met bijvoorbeeld een ingenieursbureau. Fred: "Ik zie het als een database van bedrijfsprocessen op internet. Een ingenieursbureau kan uiteraard niet zo maar op ons interne netwerk komen. Dus kunnen we beter onze informatie via internet beschikbaar stellen, door een centrale plek op internet in te richten waar we dan samen kunnen werken. Als PDOK zoiets kan faciliteren, zou dat fantastisch zijn."

Mobiel

En dan natuurlijk de mogelijkheden die je zou kunnen creëren met mobiel werken. Fred: "Je wilt in het veld je eigen data kunnen zien, wat normaal gesproken alleen binnen het gesloten bedrijfsnetwerk mogelijk is, in combinatie met data van anderen. PDOK zou hier best een rol in kunnen spelen."

Hobbels

Toch denkt Fred dat er ook nog hobbels zijn. "Mijn ervaring tot nu toe is dat de informatie via PDOK goed bereikbaar is via het internet op kantoor. Maar zodra ik met een 'smartphone' onderweg die data ook wil opvragen, dan kan dit niet. Ook zijn er voor onze waterschappen nu nog te weinig datasets in de motor van PDOK beschikbaar, om goed met mee te kunnen werken. Waar wij echt behoefte aan hebben is bijvoorbeeld kaarten van het kadaster, TOP50NL of Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Kortom, de verwachtingen zijn hoog, maar het is gewoon nog even geduld hebben."