Publieke Dienstverlening Op de Kaart

INSPIRE QGIS plugin

De INSPIRE-richtlijn verplicht de Europese lidstaten om geo-informatie over het milieu beschikbaar te stellen. INSPIRE zorgt ervoor dat deze geo-informatie van goede kwaliteit is en dat de inhoud ervan, ook over de landsgrenzen heen, op elkaar is afgestemd. Meer informatie over INSPIRE vindt u op de website: http://www.geonovum.nl/onderwerpen/inspire

In Nederland zijn inmiddels zijn meer dan 350 datasets en bijbehorende services geregistreerd in het Nationaal Georegister (http://www.nationaalgeoregister.nl) als INSPIRE dataset of service.

Om het gebruik van INSPIRE-data te vergemakkelijken voor de professionele GIS-gebruikers in Nederland worden voor de twee meest gebruikte GIS software pakketten – te weten QGIS en ArcGIS Desktop – plugins ontwikkeld. Deze plugins maken het mogelijk om direct via het Nationaal Georegister de INSPIRE datasets en services te vinden en te gebruiken.

De plugin voor QGIS is sinds 1 oktober 2015 beschikbaar. Een QGIS-gebruiker kan deze plugin downloaden via de optie “Plugins” in QGIS en vervolgens zoeken op INSPIRE Nederland. Vervolgens kan een gebruiker INSPIRE-data zoeken op trefwoord, INSPIRE-thema of type service en het gevonden resultaat direct toevoegen aan QGIS.