Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Data aanbieden via PDOK

De digitale geo-informatie in PDOK is afkomstig van het Kadaster, de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken en Rijkswaterstaat. Meer efficiency en betere dienstverlening zijn de sleutelwoorden voor Publieke Dienstverlening Op de Kaart. Ook andere overheidsorganisaties kunnen daarom hun gegevens via PDOK beschikbaar stellen.

PDOK maakt onderscheid tussen diensten voor het ontsluiten van eenvoudige datasets, de PDOK basisdienstverlening en diensten voor het ontsluiten van complexe datasets: de PDOK plusdienstverlening. De Producten Diensten Catalogus voor Aanbieders, te vinden in de bibliotheek, beschrijft de PDOK basisdienstverlening voor aanbieders van eenvoudige datasets en de normen waar deze dienstverlening aan voldoet. PDOK zal vooralsnog slechts landelijk dekkende datasets ontsluiten van overheidpartijen. Daarnaast is het mogelijk om afspraken te maken over de PDOK plusdiensten voor complexe datasets of ander maatwerk dat nodig is om gegevens via de PDOK voorziening te ontsluiten. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op met de PDOK accountmanager via het Klantcontactcenter per telefoon of contactformulier.

Dataset aanbieden

Wilt u een dataset aanbieden? PDOK maakt daarvoor gebruik van een intakeformulier. Het intakeformulier heeft als doel om wensen van data-aanbieders te beschrijven ten behoeve van het ontsluiten van uw geo-dataset via PDOK. Daarnaast worden ook de kenmerken van de geo-dataset beschreven.