Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Organisatie

De organisatie Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) bestaat uit twee onderdelen. Het beheer en de doorontwikkeling van de voorziening is ondergebracht bij het Kadaster. Geonovum heeft een adviserende en faciliterende rol. De Regiegroep is verantwoordelijk voor de tactische sturing van de beide onderdelen. De partners hebben daarin zitting.

Werkwijze

Het Kadaster is als beheerorganisatie verantwoordelijk voor het leveren van de PDOK diensten en het ondersteunen van de gebruikers. Geonovum is verantwoordelijk voor visieontwikkeling, brengt expertise in en geeft advies bij de doorontwikkeling van de PDOK-voorziening. De Regiegroep bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en is samen met de opdrachtgever, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, verantwoordelijk voor de lange termijn ontwikkeling van de PDOK-voorziening. Het Klantenpanel vertegenwoordigt de gebruikers van PDOK en is klankbord voor de klanttevredenheid.