Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Klantenpanel

Het Klantenpanel bestaat uit een aantal (potentiële) gebruikers van de PDOK-voorzieningen (afnemers).

Het Klantenpanel dient als klankbord om ideeën te toetsen en de klanttevredenheid te peilen. In het Klantenpanel worden klantwensen geïnventariseerd en voorgenomen aanpassingen voorgelegd. Als onderdeel van het functionaliteitenbeheer verwerkt het Kadaster de input van het Klantenpanel in de door de Regiegroep vast te stellen jaarplannen en wijzigingsvoorstellen. Het Klantenpanel voorziet de Regiegroep op verzoek van advies. Elvera van de Panne, Raad voor Vastgoed Overheid, is de voorzitter van het Klantenpanel.