Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Regiegroep

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is opdrachtgever en eigenaar van de PDOK-voorziening. Namens het ministerie bewaakt de Regiegroep de kwaliteit en continuïteit ervan. De Regiegroep komt maandelijks bijeen.

Leden Regiegroep

  • de heer H. Borst - Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • de heer A.J. Klijnjan - Kadaster
  • de heer L.B. Tänzer - Ministerie van Economische Zaken
  • de heer H.L.H. Cox - Rijkswaterstaat