Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Kadaster

Het Kadaster vindt het belangrijk dat geodata gemakkelijk beschikbaar is voor Nederland. En dat is precies wat PDOK doet. Geodata op één plek toegankelijk maken.

Basisregistraties

Een aantal basisregistraties wordt via PDOK ontsloten, zoals de Basisregistratie Topografie en (op termijn) de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Voor andere basisregistraties biedt PDOK aanvullende dienstverlening, zoals de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Kadaster (BRK). PDOK ontsluit bovendien webservices op basis van luchtfoto’s. En daar blijft het niet bij. Het Kadaster wil dat uiteindelijk steeds meer geodata via PDOK beschikbaar is, zoals digitale ruimtelijke plannen. Zo krijgt PDOK steeds meer betekenis. 

Schat aan informatie

Samen met onze partners bieden we met PDOK een schat aan overheidsgeodata in een duidelijk herkenbare en betrouwbare voorziening. Waar open data te vinden is. Waar de INSPIRE-services van de PDOK partners zijn ondergebracht. Waar óók services zijn te vinden op basis van andere datasets dan alleen open data. Natuurlijk gebruikt het Kadaster de services van PDOK ook zelf in eigen werkprocessen of applicaties. PDOK heeft een heel belangrijke rol in de geo-informatie infrastructuur van Nederland. Het Kadaster zet zijn kennis en expertise daar de komende jaren graag voor in. Dit doen we onder andere door het beheer van de PDOK-voorziening. Vanzelfsprekend samen met onze PDOK-partners.

Showcase: BAG Viewer

De BAG Viewer laat de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen)-gegevens met een stratenkaart of luchtfoto als ondergrond zien. Hij gebruikt verschillende PDOK-services zoals de BRT Achtergrondkaart. Bijzonder is dat de viewer ook gebruik maakt van de BAG Geocodeerservice in PDOK De viewer is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van IenM en het Kadaster.

Meer informatie

www.kadaster.nl

Kadaster
Postbus 9046
7300 GH Apeldoorn
Tel. (088) 183 22 00