Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Ministerie van Economische Zaken

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) onderschrijft het maatschappelijk belang van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). EZ neemt vanuit deze maatschappelijke verantwoordelijkheid deel aan PDOK. Of het nu gaat om onze export, landbouw, bedrijventerreinen of windenergie, al het werk van het ministerie gaat over plekken en gebieden. Dit levert een grote hoeveelheid aan geodatasets op.

Open data

Met PDOK stimuleert EZ een open-datapolicy. Binnen wettelijke kaders stelt EZ haar gegevens zo ruim mogelijk beschikbaar voor gebruik en hergebruik door andere overheden en de samenleving. De open geodatasets en de INSPIRE datasets stelt EZ, nu en in de toekomst, 24/7 beschikbaar via PDOK, de gezamenlijke overheidsvoorziening. Vanuit het ministerie is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) als uitvoerende organisatie verantwoordelijk voor de deelname aan PDOK.

Trots op PDOK Kaart

Het Ministerie van EZ is als PDOK partner trots op de PDOK Kaart, het overheids Google Maps alternatief. PDOK heeft deze API ontwikkeld voor eenvoudig gebruik van PDOK en OGC services in websites van gebruikers. In plaats van de Google Maps API kunnen organisaties nu gebruik maken van dit product door de API eenvoudig te integreren in eigen toepassingen.

Meer informatie

http://www.rvo.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez