Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) onderschrijft het maatschappelijk belang van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). EZK neemt vanuit deze maatschappelijke verantwoordelijkheid deel aan PDOK. Of het nu gaat om onze export, landbouw, bedrijventerreinen of windenergie, al het werk van het ministerie gaat over plekken en gebieden. Dit levert een grote hoeveelheid aan geodatasets op.

Open data

Met PDOK stimuleert EZK een open-datapolicy. Binnen wettelijke kaders stelt EZK haar gegevens zo ruim mogelijk beschikbaar voor gebruik en hergebruik door andere overheden en de samenleving. De open geodatasets en de INSPIRE datasets stelt EZK, nu en in de toekomst, 24/7 beschikbaar via PDOK, de gezamenlijke overheidsvoorziening. Vanuit het ministerie is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) als uitvoerende organisatie verantwoordelijk voor de deelname aan PDOK.

Trots op PDOK Kaart

Het Ministerie van EZK is als PDOK partner trots op de PDOK Kaart, het overheids Google Maps alternatief. PDOK heeft deze API ontwikkeld voor eenvoudig gebruik van PDOK en OGC services in websites van gebruikers. In plaats van de Google Maps API kunnen organisaties nu gebruik maken van dit product door de API eenvoudig te integreren in eigen toepassingen.

Meer informatie

http://www.rvo.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat