Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Ministerie van IenM

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is mede-initiatiefnemer van PDOK.

Deelname aan PDOK heeft voor IenM diverse belangrijke redenen. Zo is de Minister van IenM beleidsverantwoordelijk voor de geo-informatie in Nederland en ondersteunen we als ministerie met PDOK het open data beleid. Ook zorgt PDOK voor de toegankelijkheid en gebruik van de basisregistraties: BAG, BRK, BRT, etc. Hiermee wordt voldaan aan een belangrijk uitgangspunt van de elektronische overheid: "eenmalige gegevensinwinning, meervoudig gebruik".

In de toekomst zal IenM als bronhouder verschillende datasets ontsluiten via PDOK. Dit zijn onder andere de Asbestscholenkaart, de Luchtvaartkaart en Ruimtelijke plannen. PDOK is voor IenM hèt distributiepunt van alle geo-gerelateerde gegevens.

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm