Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Rijkswaterstaat

Met één portaal waar alle geografische informatie van de overheid te vinden is zetten we een belangrijke stap vooruit. Belangrijk omdat onze diensten laagdrempeliger en klantvriendelijker worden. Daar zijn we als Rijkswaterstaat (RWS) trots op.

Spring binnen de pagina direct naar:

Winst

PDOK is een logische stap om te komen tot een nationale voorziening voor plaatsgebonden informatie. Rijkswaterstaat is een groot gebruiker én producent van (geografische) data. Centralisatie van opslag en distributie van data levert een grote efficiencywinst op voor de eigen bedrijfsprocessen. PDOK wordt voor RWS de centrale ingang voor de distributie van geografische data. Hiervoor zal het aantal aangeboden datasets van RWS doorgroeien.

Eenvoudiger

Voor werknemers van RWS is het door PDOK eenvoudiger om data van anderen te vinden en te gebruiken. Ook voor klanten gaat er minder tijd verloren met het aflopen van verschillende loketten. En het werken op basis van services heeft het voordeel dat de eindgebruiker minder risico loopt op verouderde gegevens omdat hij de data rechtstreeks bij de bron haalt. Veel van de PDOK data is open. Dit heeft als voordeel dat de data steeds vaker wordt gebruikt voor specifieke applicaties. Bijvoorbeeld de app met informatie over wegwerkzaamheden. Rijkswaterstaat ondersteunt maatschappelijke initiatieven die PDOK-data gebruiken voor innovatieve toepassingen als apps en daarmee een boost kunnen geven aan onze economische ontwikkeling.

Showcase: PDOK extensie

Rijkswaterstaat probeert het gebruik van services binnen de eigen organisatie te vergroten. Efficiency en het gebruik van up-to-date data zijn hierbij belangrijke factoren. De ontwikkeling van de PDOK extensie voor ArcGIS is dan ook een logische stap. Hiermee is het zoeken, vinden en gebruiken van de services van PDOK in ArcGIS eenvoudiger. ArcGIS is bij alle PDOK partners een veel gebruikte GIS-client, ook bij Rijkswaterstaat.

screenshots PDOK extensie in ArcGIS

Meer informatie

www.rijkswaterstaat.nl

Servicedesk Data

Telefoon: 088 797 39 99
E-mail: servicedesk-data@rws.nl