Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Atomfeeds

Voor de INSPIRE-plichtige datasets is een downloadservices beschikbaar in de vorm van atomfeeds. Atomfeeds zijn webfeeds die als een RSS ervoor zorgen dat de gebruiker automatisch wordt ingelicht worden als de data veranderingen ondergaat.

Met behulp van deze Atomfeeds kan een gebruiker eenvoudig landsdekkende bestanden downloaden zoals het NWB, Natura2000, etc. Deze feeds kunnen met behulp van een feedreader of browser gelezen worden. Ook is een link opgenomen naar de meta data in het Nationaal Georegister. De gezipte landsdekkende bestanden worden in hetzelfde formaat uitgeleverd zoals de bronhouder deze aan PDOK aanlevert (bijv. GML of GeoTIFF).

URL's Atomfeeds

A | B | C | D | H | I | N | O | P | R | S | T | V | W