Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Digitale kadastrale kaart

Op de Digitale kadastrale kaart ziet u waar ongeveer de grenzen van een perceel liggen. U kunt er geen precieze maten uit aflezen. De kaart toont de situatie van de laatste dag van de afgelopen kalendermaand. De percelen in de Kadastrale kaart zijn een onderdeel van de Basisregistratie Kadaster (BRK).

Het bestand bevat per download vlakgerichte- en lijngerichte informatie van de kadastrale percelen. Ook bevat het bestand gebouwen, huisnummers en straatnamen. Maandelijks wordt dit bestand geactualiseerd.

Downloads

Via onderstaande kaart kunt u delen van de Digitale kadastrale kaart (DKK) laden door in te zoomen op de kaart en een tegel (kaartblad) te kiezen. Als u op een kaartblad klikt, verschijnt onder de kaart een download-link voor de DKK data. U kunt meerdere kaartbladen tegelijk selecteren door de control-toets ingedrukt te houden, of een kader slepen d.m.v. van de SHIFT-toets ingedrukt te houden.

De bestanden worden geleverd in GML-formaat. In een geografisch informatie systeem is het mogelijk de informatie te bekijken en te bewerken.

Het downloaden van een gebied van 2 bij 2 kilometer is maximaal 20 MB. Downloadbare zip-bestanden kunnen worden geopend met behulp van het programma: Winzip.

Kaart: BRT Achtergrondkaart CC-BY-4.0 .
Digitale kadastrale kaart downloads worden beschikbaar gesteld via de CC-BY-4.0 licentie.