Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Digitale kadastrale kaart

De Digitale kadastrale kaart toont de ligging van kadastrale percelen ten opzichte van de omgeving. Op de Digitale kadastrale kaart ziet u:

● de kadastrale perceelgrenzen;

● perceelnummers;

● de belangrijkste bebouwing;

● straatnamen en huisnummers.

De Digitale kadastrale kaart kunt u gebruiken om de ligging van kadastrale percelen ten opzichte van de omgeving te tonen. Op de kaart staan geen exacte grenzen en maten en die kunt u hier ook niet uit afleiden. De oppervlakte van de percelen, vastgesteld door een landmeter, leveren wij in bestanden bij de kaart mee. De kaart toont altijd de situatie van de laatste dag van de afgelopen kalendermaand.

Downloads

Via onderstaande kaart kunt u delen van de Digitale kadastrale kaart (DKK) laden door in te zoomen op de kaart en een tegel (kaartblad) te kiezen. Als u op een kaartblad klikt, verschijnt onder de kaart een download-link voor de DKK data. U kunt meerdere kaartbladen tegelijk selecteren door de control-toets ingedrukt te houden, of een kader slepen d.m.v. van de SHIFT-toets ingedrukt te houden.

De bestanden worden geleverd in GML-formaat. In een geografisch informatie systeem is het mogelijk de informatie te bekijken en te bewerken.

Het downloaden van een gebied van 2 bij 2 kilometer is maximaal 20 MB. Downloadbare zip-bestanden kunnen worden geopend met behulp van het programma: Winzip.

Kaart: BRT Achtergrondkaart CC-BY-4.0 .
Digitale kadastrale kaart downloads worden beschikbaar gesteld via de CC-BY-4.0 licentie.