Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Download Basisregistratie Grootschalige Topografie

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland. Op éénduidige wijze wordt de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen geregistreerd.

Via onderstaande kaart kunt u delen van de BGT laden door in te zoomen op de kaart en een tegel (kaartblad) te kiezen. Als u op een kaartblad klikt, verschijnt onder de kaart een download-link voor de BGT data. U kunt meerdere kaartbladen tegelijk selecteren door de control-toets ingedrukt te houden. Een nadere uitleg over het raadplegen of downloaden van BGT data via PDOK kunt in de volgende instructie vinden.

Het bovenstaande .pdf bestand is ca. 1,5 MB en kan worden geopend met behulp van het programma: Adobe Reader.

NB: Gebruikt u Internet Explorer 8? Onderstaande kaartfunctionaliteit heeft een trage tot zeer trage prestatie in Internet Explorer 8. PDOK is hiermee bekend, maar niet in de positie om dit op te lossen. Onze excuses voor het ongemak.

Het downloaden van een gebied van 2 bij 2 kilometer is maximaal 20 MB. Downloadbare zip-bestanden kunnen worden geopend met behulp van het programma: WinZip.

Dagelijkse mutaties

Per 18 april 2016 levert het Kadaster voortaan dagelijks de mutaties van de Landelijke Voorziening (LV-BGT) aan PDOK. Voorheen vond dit wekelijks plaats. Daarmee wordt de updatefrequentie van de BGT nu aanzienlijk verhoogd.

Kaart: BRT Achtergrondkaart © Kadaster/OpenStreetMap (CC-BY-SA 3.0). BGT downloads worden beschikbaar gesteld via de CC-BY-4.0 licentie.

Mocht de kaartselectiefunctionaliteit niet worden weergegeven dan kan door middel van de volgende link de BGT data geladen worden als een zip-bestand voor heel Nederland (GML inclusief plaatsbepalingspunten): Download BGT voor heel Nederland (bestandsgrootte: ca. 30 GB).

 

Proclaimer BGT