Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Uitleg over metadata

PDOK publiceert niet alleen data maar ook meta-data. Men zou kunnen zeggen dat meta-data "data over data" bevat.

Het overzicht van service URL's toont alle Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) data diensten. Voor elke individuele dataset kan de meta-data opgevraagd worden.

In principe is er een onderscheid tussen meta-data over de service (dienst) en de geografische informatie zelf (data). Het ophalen van de meta-data verloopt in twee stappen. Het kan enige seconden duren voordat het betreffende overzicht getoond wordt.

In het meta-data overzicht vindt men de gegevens van de bronhouder, de actualiteit en andere gegevens die kunnen helpen om te bepalen of de data bruikbaar is voor een bepaalde toepassing.

Voorbeeld screenshot van het Nationaal Georegister (Metadata)