Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Overheid - PDOK Basis

PDOK Basis is bedoeld voor overheidsorganisaties. Met PDOK Basis krijgt u een gegarandeerd serviceniveau en voldoende capaciteit om de PDOK services in grootschalige bedrijfskritische processen toe te passen. U moet zich wel aanmelden voor PDOK Basis.

Voordelen

PDOK Basis ondersteunt het verplicht gebruik van de (geo)basisregistraties. Ook voldoet uw organisatie meteen aan Nederlands en Europees beleid voor het beschikbaar stellen van geo-informatie van de overheid (o.a. het open data beleid en INSPIRE). U beschikt altijd over actuele en betrouwbare geo-informatie. Ook bedrijven die in opdracht van uw overheidsorganisatie de PDOK-diensten moeten toepassen kunnen zich via de opdrachtgever aanmelden.

Dienstenniveau

Een overzicht van de beschikbare diensten en een beschrijving van het dienstenniveau vindt u in de Producten Diensten Catalogus Afnemers. Deze Catalogus is te vinden in de bibliotheek. Hierin staan ook de afspraken over beschikbaarheid, betrouwbaarheid en performance. PDOK streeft naar laagdrempeligheid en eenvoud en werkt daarom niet met contracten of andere formaliteiten. Wel gelden er voor het gebruik van de PDOK diensten gedragsregels. Zo kunt u bijvoorbeeld van de PDOK organisatie verwachten dat wij duidelijk zijn over ons dienstenniveau en tijdig informatie verstrekken over wijzigingen in de voorziening. Van u als gebruiker verwachten wij dat u handelt in de geest van het gebruiksdoel. Ook vragen wij u om ons op de hoogte te houden van wijzigingen in uw organisatie die het gebruik van PDOK raken.

Services gebruiken

De PDOK services zijn rechtstreeks te benaderen via het overzicht URL's of via het Nationaal Georegister door bij organisaties 'Beheer PDOK' te selecteren.

Screenshot van de gis-viewer

Gemeente Zwolle: "Geen zorgen"

In 2011 is de gemeente Zwolle begonnen met de implementatie van de services van PDOK in de bedrijfssystemen van de organisatie. Het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van de data ten opzichte van die van andere aanbieders zijn belangrijke argumenten bij de keuze voor het systeem. Lees het hele interview.