(TEST) versie API voor BGT-mutaties beschikbaar

Een veel genoemde wens van gebruikers is het kunnen ophalen van mutaties voor de BGT (en op termijn de Digitale Kadastrale Kaart).

Om die reden heeft PDOK in opdracht van het Kadaster en het ministerie van Binnenlandse Zaken een eerste (test) versie API beschikbaar gesteld waarmee men de BGT-mutaties kan ophalen.

Feedback

Er wordt nog ontwikkeld aan de API maar PDOK wil gebruikers alvast de gelegenheid geven om de (test) API uit te proberen. Feedback en vragen zijn zeer welkom! We willen u vragen deze op het forum te stellen.

Meer informatie (zoals documentatie en URL’s) zijn te vinden op Github:
https://github.com/PDOK/mutatieleveringen