Rijksoverheid stimuleert open data

De Nederlandse overheid wil informatie zoveel mogelijk beschikbaar maken via open data en open standaarden. Zo kunnen gegevens makkelijker uitgewisseld worden. Overheidsgegevens zijn actief beschikbaar als open data voor hergebruik van derden. Behalve als er goede redenen zijn om dat niet te doen.

De Rijksoverheid heeft beleid en regelgeving opgesteld voor het beschikbaar stellen van open overheidsdata. Ook bestaat er een concrete handreiking/stappenplanLink naar een externe pagina voor overheden die hun data graag publiek beschikbaar willen maken.

Voor meer informatie over open overheidsdata, klik hierLink naar een externe pagina.