3G principe bij PDOK

 

PDOK groeit nog steeds sterk, en dat zal naar verwachting de komende jaren doorzetten. Om succesvol te kunnen blijven, focust PDOK voortdurend op het zoveel mogelijk standaardiseren en automatiseren van haar platform. PDOK hanteert hierbij het 3G principe. 3G staat voor het Generiek, Geautomatiseerd en Gestandaardiseerd verwerken en aanbieden van data via PDOK. 3G omvat ook de Selfservice functionaliteit voor data-aanbieders.

Met het sterk inzetten op het ontsluiten van services op een generieke en gestandaardiseerde manier biedt PDOK eenduidige services aan gebruikers. Handmatige processen zijn geautomatiseerd en generiek gemaakt, waarmee de kans op fouten nihil is. Dat bevordert de kwaliteit van de services en metadata (i.h.k.v. bijvoorbeeld INSPIRE rapportages aan de EU). Automatiseren betekent ook dat nieuwe wensen of wijzigingen in standaarden snel en met lagere kosten door te voeren zijn. Ook heeft de data-aanbieder zelf meer controle op eigen services en diensten.

PDOK heeft componenten ontwikkeld die voldoen aan het 3G principe. Het betreft generieke componenten die verantwoordelijk zijn voor het geautomatiseerd verwerken van data en het maken van gestandaardiseerde services (zoals WMS en Atomfeed). Daarnaast zijn er afspraken met data-aanbieders gemaakt over het generiek aanleveren van data en specificaties. Met Geonovum als adviespartner borgt PDOK dat de juiste keuzes zijn gemaakt ten aanzien van dit proces en de standaarden. Onderlinge afspraken en standaarden hierbij tussen PDOK en de providers hebben de inrichting van die generieke componenten en geautomatiseerde processen alleen nog maar verbeterd. Deze componenten zijn inmiddels ingericht, overigens infrastructuur-onafhankelijk.

Voor meer inhoudelijke informatie over het 3G principe en het bijbehorende, inmiddels afgeronde traject: zie onderstaande nieuwsbrieven.