Toegankelijkheid

Bij de bouw van de PDOK website is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid. Het streven is om alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

WCAG 2.0

De richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.0 bevatten een groot aantal aanbevelingen om webcontent toegankelijker te maken. Het volgen van deze richtlijnen zal content voor meer mensen met functiebeperkingen toegankelijker maken, waaronder blindheid en slechtziendheid, doofheid en gehoorverlies, leerproblemen, cognitieve beperkingen, motorische beperkingen, spraakproblemen, overgevoeligheid voor licht en combinaties daarvan. Het volgen van deze richtlijnen maakt webcontent doorgaans ook beter bruikbaar voor gebruikers in het algemeen.