Toegankelijkheid

Bij de bouw van de PDOK website is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid. Het streven is om alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

WCAG 2.1

De richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1 bevatten een groot aantal aanbevelingen om webcontent toegankelijker te maken. Het volgen van deze richtlijnen zal content voor meer mensen met functiebeperkingen toegankelijker maken, waaronder blindheid en slechtziendheid, doofheid en gehoorverlies, leerproblemen, cognitieve beperkingen, motorische beperkingen, spraakproblemen, overgevoeligheid voor licht en combinaties daarvan. Het volgen van deze richtlijnen maakt webcontent doorgaans ook beter bruikbaar voor gebruikers in het algemeen.

Toegankelijkheidsverklaring

Voor de onderstaande websites heeft PDOK een WCAG 2.1-audit uitgevoerd om de webtoegankelijkheid te kunnen vaststellen. Daarvoor zijn inmiddels de betreffende toegankelijkheidsverklaringen gepubliceerd in het overheidsregisterLink naar een externe pagina dat hiervoor wordt bijgehouden. Aan de geconstateerde gebreken wordt in de komende tijd gewerkt door de IT-afdelingen.

Rapporten met geconstateerde gebreken:

Vervolg

PDOK heeft over PDOK.nl en kaart.PDOK.nl in juli 2021 een (vervolg)audit op de WCAG 2.1-richtlijnen laten uitvoeren door Firmground. Voor beide websites zijn bevindingen geconstateerd.

PDOK werkt in de komende tijd aan het oplossen van deze toegankelijkheids-issues.