Privacy

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt PDOK alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet PDOK aan de privacywetgeving.

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam, maar ook een huisadres of e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Daar waar de persoonsgegevens verwerkt worden, staat vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. PDOK gebruikt de persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld de naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt om je ook andere brochures toe te zenden, tenzij dat is aangegeven. Het betekent ook dat PDOK de gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die je zelf actief heeft achtergelaten. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) helpt de privacy van burgers te beschermen. De AVG is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de PDOK-website. De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de AVG.