Privacy

Op persoonsgegevens die via deze site worden verwerkt (verzamelen, gebruiken etc.), zijn de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam, maar ook een huisadres of e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

PDOK logt uw IP-adres voor een goede werking van de website. Daarnaast verwerkt PDOK persoonsgegevens, zoals onder meer uw emailadres en IP-adres, vanwege het forum. Ook verwerkt PDOK uw emailadres vanwege de attenderingsservice. Met de attenderingsservice kunt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen bij PDOK. Met het forum biedt PDOK de mogelijkheid om support te ontvangen van een actieve gebruikerscommunity. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De AVG helpt de privacy van burgers te beschermen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is toezichthouder op de AVG. Bij de AP kunt u een klacht indienen.