How to & FAQ

In een paar minuten zien wat PDOK en het Nationaal Georegister (NGR) je te bieden heeft?

Op deze pagina vind je de promotiefilm van PDOK. Maar ook enkele instructiefilmpjes en meest voorkomende vragen over veel gebruikte PDOK en NGR componenten.

Heb je zelf een how-to-use filmpje over een onderdeel van PDOK of NGR gemaakt? Of wil je ons tippen voor een bestaand filmpje? Of een suggestie doen voor een onderwerp voor een nieuwe video? Laat het ons weten! via het contactformulier.

Instructiefilmpjes

PDOK promotiefilm Nederlandstalig

PDOK promotiefilm Engelstalig

Wat is een GeoPackage?

Instructiefilmpje voor het gebruik van de BGT met PDOK kaart


Instructiefilmpje voor het gebruik van de Locatieserver

Instructiefilmpje NGR introductie, zoeken en raadplegen

Instructiefilmpje NGR nieuwe dataset metadata aanmaken

Instructiefilmpje NGR nieuwe service metadata aanmaken

Instructiefilmpje NGR metadata wijzigen

Instructiefilmpje NGR metadata harvesten

Proud of high quality geodata (2020, Min. BZK)

Belang van INSPIRE voor Europees milieu, speech Daniel Calleja Crespo (EU DG Environment, sept. 2017)

FAQ

Hieronder vind je de meest gestelde vragen over het gebruik van PDOK en het NGR

Dat is er. Het stappenplan kunt u hier vinden.

Als bedrijf of particulier kan je van de PDOK diensten gebruik maken op basis van het PDOK Fair Use dienstenniveau. Hiervoor is geen aanmelding bij PDOK nodig. Het gebruik gaat volgens de Producten en Diensten Catalogus voor Afnemers.

Nee, je moet je houden aan de PDOK spelregels in de Producten en Diensten Catalogus voor Afnemers. Daarnaast kunnen er per individuele service specifieke gebruiksvoorwaarden gelden die zijn vastgelegd in de bij de service behorende gebruiksvoorwaarden (de licentie). Welke gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, is opgenomen in de bij de service behorende metadata. Op de pagina Datasets vind je bij elke dataset links naar de metadata het Nationaal Georegister, waar je per service deze voorwaarden kunt vinden.

In het Nationaal Georegister kun je in het zoekveld Organisatie zoeken op organisatienaam "Beheer PDOK" (via de uitgebreide zoekcriteria). Je vindt dan de metadata met licenties van alle PDOK-services.

Daarnaast bestaan er licenties voor de bronbestanden. Je vindt deze eveneens in het Nationaal Georegister.

Er worden twee typen voorwaarden onderscheiden:

  • Gebruiksvoorwaarden: Voor elke PDOK webservice is in het Nationaal Georegister te vinden wat de voorwaarden voor het gebruik zijn. Je kunt hierbij denken aan licentievoorwaarden, gebruiksbeperkingen etc. Op de pagina Datasets vind je bij elke dataset links naar de metadata het Nationaal Georegister, waar je per service deze voorwaarden kunt vinden.
  • Voorwaarden voor het afnemen van de PDOK dienstverlening. De ongeregistreerde gebruikers vallen onder de dienst PDOK Fair Use. Zoals de naam al zegt, geldt voor deze dienst een Fair Use Policy. Je kunt dit nalezen in de Producten en Diensten Catalogus voor Afnemers.

Ja dat kan, maar het is niet handig. Als overheid heb je recht op een gegarandeerd servicelevel, zie hiervoor de Producten en Diensten Catalogus voor Afnemers . Het enige wat je hoeft te doen is je organisatie daarvoor aan te melden. Voor overheden zijn aan het gebruik van PDOK Basis verder geen kosten verbonden.

We proberen altijd eerst contact met je op te nemen om in onderling overleg het probleem op te lossen. Bijvoorbeeld om na te gaan of je niet op PDOK Basis kunt overstappen. Een ander alternatief is dat je eigen webservices ontwikkelt op basis van de beschikbare PDOK open data bestanden.

Omdat je je voor PDOK Fair Use niet hoeft aan te melden, kunnen wij niet altijd achterhalen wie in strijd met de Fair Use Policy handelt (te vinden in Producten en Diensten Catalogus voor Afnemers). In dit soort gevallen en bij acute problemen, zullen we zonder waarschuwing de dienstverlening stoppen (het betreffende IP-adres of IP-adresreeks blokkeren). Je kan in dat geval via BeheerPDOK@kadaster.nl contact met ons opnemen om te bespreken hoe we de dienstverlening kunnen continueren.

PDOK biedt drie dienstenniveaus aan:

Een belangrijk verschil tussen het PDOK Fair Use en PDOK Basis is dat voor PDOK Fair Use maar een beperkte hoeveelheid capaciteit beschikbaar is en dat van de gebruikers veel zelfredzaamheid wordt verwacht.

PDOK Fair Use is een service-level dat voor iedereen beschikbaar is. Als overheidsorganisatie kan je echter ook aanmelden als gebruiker van PDOK Basis. Met PDOK Basis krijg je een gegarandeerd serviceniveau en voldoende capaciteit om de PDOK services in grootschalige bedrijfskritische processen toe te passen. Meer informatie hierover staat in de Producten en Diensten Catalogus voor Afnemers. Je kunt  je aanmelden via beheerpdok@kadaster.nl. Bepaal eerst wie namens de organisatie als contactpersoon optreedt. De contactpersoon moet namelijk de aanvraag indienen.

Op onze website vindt je aanvullende informatie over het gebruik van PDOK zoals handleidingen. Ook kan je vragen stellen en kennis uitwisselen met andere gebruikers in het PDOK forum. Om toegang te krijgen tot dit platform maak je een account aan op deze website.

De Nederlandse geo-infrastructuur ontsluit gegevens middels een aantal Open Geospatial Consortium (OGC) standaarden. De OGC is een internationale organisatie die de leiding heeft in de ontwikkeling van interoperabele standaarden voor georuimtelijke en plaatsgebonden diensten. Uitleg over de belangrijkste OGC standaarden die in gebruik zijn bij PDOK staat op http://pdok-ngr.readthedocs.io/services.html

Het is helaas niet mogelijk om PDOK services te gebruiken in een Flash  omgeving.

In de PDOK WFS is een limiet ingesteld die bepaalt wat het maximum aantal op te vragen features is (individuele lijnen, punten etc.). Als op basis van een vraag (request) meer features geleverd zouden moeten worden, worden altijd alleen de eerste features geleverd (willekeurig) tot aan het maximum aantal ingestelde features. Voor de PDOK WFS is de limiet ingesteld op 1.000 features. Een mogelijkheid is om in de vraag (request) een "bounding box" te definieren waarbinnen de features worden opgehaald, zodat binnen dit gebied wel alle features worden opgehaald (bedenk steeds dat er nooit meer dan 1.000 features opgehaald kunnen worden). Het is overigens mogelijk dat binnen de GIS-applicatie niet duidelijk weergegeven wordt dat er al 1.000 features zijn opgehaald.

De PDOK WFS-services kennen een maximum van 1.000 objecten per request. Die beperking is ingesteld om een te hoge belasting van de servers te voorkomen.

Voor het ophalen van méér dan 1.000 objecten kan echter wel gebruik gemaakt worden van de WFS 2.0.0 functie ResponsePaging. ResponsePaging is vanaf versie 2.0.0 van WFS beschikbaar. Deze functie wordt uitgebreid toegelicht op de website van Brentjens Geo-ICT

QGIS versie 2.18 en hoger ondersteunt deze functionaliteit. 

WFS-stored queries worden niet door PDOK aangeboden.

Nee, alle huidige aangeboden services zijn vrij van kosten te gebruiken. 

Ja, onder PDOK Fair Use zijn vrijwel alle PDOK webservices beschikbaar. Je kunt daarmee jouw toepassing ontwikkelen en testen. De overheidsklanten die je product gaan toepassen hebben recht op PDOK Basis en de daarmee verbonden zekerheid over dienstenniveau en capaciteit. Dit andere dienstenniveau is ook het enige verschil. De onder PDOK Fair Use en PDOK Basis beschikbaar gestelde services zijn technisch identiek.

Hoewel PDOK er naar streeft om zoveel mogelijk services onder PDOK Fair Use aan te bieden, zijn er enkele services waarvoor dat niet mogelijk is omdat ze alleen aan specifieke doelgroepen beschikbaar mogen worden gesteld. Dit geldt bijvoorbeeld voor Luchtfoto's van de Landelijke Voorziening Beeldmateriaal, dat alleen aan de betrokken inkooppartners mag worden verstrekt.

De PDOK plugin wordt ondersteund in QGis vanaf versie 1.8. De QGis Plugin voor PDOK is ontwikkeld binnen de open source community. Uiteraard juicht PDOK ontwikkelingen toe die het gebruik van de PDOK producten en diensten stimuleren, maar PDOK verleent geen ondersteuning aan dergelijke ontwikkelingen. Voor vragen over ontwikkelingen rondom de QGis PDOK plugin verwijzen wij u daarom naar de open source community (zie bijvoorbeeld QGis).

Nee, iedereen heeft vrij toegang tot de open services en/of downloads van PDOK. De toegang tot de gesloten services van PDOK is geregeld door middel van het PKI-overheidscertificaat.

Een atomfeed is een XML bestand die in de meeste browsers zonder opmaak getoond wordt. Dit is het geval in Chrome, Firefox en Edge.  In Internet Explorer wordt de XML wel op een gebruiksvriendelijke manier getoond en kun je het downloaden direct starten via de Download knop.

In browsers die de atomfeed tonen als XML bestand zonder opmaak dien je de URL van het downloadbare zip bestand zelf in de XML op te zoeken. Kopieer deze URL. Vervolgens plak je de URL in een nieuw tabblad van de browser. Daarna start het download proces.

Hieronder staat een voorbeeld URL van een zip bestand van de dataset CBS Vierkanten 100m 2017

https://service.pdok.nl/cbs/vk100/atom/v1_0/downloads/cbs_vk100_2017.zip

 

 

PDOK biedt de tiled webservice WMTS aan, echter niet alle GIS-applicaties ondersteunen deze webservice. Raadpleeg je leverancier voor vragen omtrent het gebruik van de WMTS webservice in je GIS-applicaties. De PDOK helpdesk biedt geen ondersteuning in het gebruik van GIS-applicaties, maar je kunt je vraag wel op het forum stellen aan de PDOK community. 

Tijdens het beschikbaar stellen van de downloads van AHN is hierop geanticipeerd door een bladindex op te nemen in de WMS service van zowel AHN1, AHN2 als AHN3. In de viewer van PDOK kan je bij de AHN1 en/of AHN2 en/of AHN3 service deze bladindex selecteren (vinkje bij bladindex wms). Je kunt daarna in het kaartbeeld (eventueel na inzoomen) naar het betreffende (vooraf gedefinieerde) gebied gaan en met de informatie-tool (keuzeknop in de balk boven de viewer) op een kaartblad klikken. Je krijgt daarna informatie over het betreffende kaartblad. Deze informatie bevat onder andere bladnummers. Dit bladnummer vindt je terug op de pagina met downloadbare bestanden.

Het Kadaster bepaalt niet een exacte maar een indicatieve grootte. Grootte is alleen authentiek als soort grootte de waarde "vastgesteld" heeft. De oppervlakgrootte wordt vastgelegd in vierkante meter. Deze informatie is te vinden in de modeldocumentatie van de Kadastrale kaart

Om de PDOK webservices te kunnen gebruiken heb je een GIS-applicatie nodig. Webservices vereisen wel een zekere kennis van GIS-applicaties. Raadpleeg uw leverancier voor vragen omtrent het gebruik van webservices in uw GIS-applicatie. De PDOK- helpdesk biedt geen ondersteuning in het gebruik van GIS-applicaties, maar u kunt uw vraag wel op het forum stellen aan de PDOK- community. 

Uitleg over de belangrijkste OGC standaarden die in gebruik zijn bij PDOK staat op http://pdok-ngr.readthedocs.io/services.html

Via PDOK kunnen diverse datasets worden "gedownload". Met downloads bedoelen we geografische datasets die geladen kunnen worden als bestanden vanaf een PDOK server. Niet alle datasets zijn naast viewservices ook als downloads beschikbaar binnen PDOK. Indien er geen downloads beschikbaar zijn, kun je hiervoor contact opnemen met de data-aanbieder. Zie de metadata van de dataset in Het Nationaal Georegister voor de contactgegegevens van de data-aanbieder.