• 3D Kaarten

  Thema
  Hoogte
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Downloads
  Details bekijken
 • Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN1)

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Geo Wetenschappelijke Data
  Binnenwater
  Grenzen
  Hoogte
  Locatie
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Transport
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2)

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Geo Wetenschappelijke Data
  Binnenwater
  Grenzen
  Hoogte
  Locatie
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Transport
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3)

  Thema
  Hoogte
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Administratieve Eenheden (INSPIRE geharmoniseerd)

  Overzicht van de bestuurlijke indeling van Nederland in gemeenten en provincies. Gegevens zijn gebaseerd op de dataset Bestuurlijke Grenzen, welke afgeleid is uit de Basisregistratie Kadaster (BRK).

  Thema
  Maatschappij
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Adressen

  Thema
  Locatie
  Transport
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Agrarisch Areaal Nederland (AAN)

  Thema
  Landbouw en Veeteelt
  (Civiele) Structuren
  Geo Wetenschappelijke Data
  Binnenwater
  Grenzen
  Hoogte
  Locatie
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Transport
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Asbest scholenkaart

  De Asbest scholenkaart bevat een kaart met kleuren waarmee een indicatie gegeven wordt of er asbest aanwezig is in het schoolgebouw. De informatie is afkomstig van basisscholen en scholen van voortgezet onderwijs.

  Thema
  Maatschappij
  Organisatie
  Ministerie BZK
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

  De gegevens bestaan uit BAG-panden en een deelselectie van BAG-gegevens van deze panden en de zich daarin bevindende verblijfsobjecten. Ook de ligplaatsen en standplaatsen zijn hierin opgenomen met een deelselectie van BAG-gegevens.  Gegevens van alle addressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Geo Wetenschappelijke Data
  Binnenwater
  Grenzen
  Hoogte
  Locatie
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Transport
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  RESTful API / Linked Data / Geo Services
  Details bekijken
 • Basisregistratie Gewaspercelen (BRP)

  BRP - Gewaspercelen bestaat uit de locatie van landbouwpercelen met daaraan gekoppeld het geteelde gewas. De omgrenzingen van de landbouwpercelen zijn gebaseerd op het Agrarisch Areaal Nederland (AAN). 

  Thema
  Landbouw en Veeteelt
  (Civiele) Structuren
  Geo Wetenschappelijke Data
  Binnenwater
  Grenzen
  Hoogte
  Locatie
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Transport
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Geo Wetenschappelijke Data
  Binnenwater
  Grenzen
  Hoogte
  Locatie
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Transport
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Basisregistratie Kadaster (BRK)

  De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit de kadastrale registratie en de kadastrale kaart.

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Geo Wetenschappelijke Data
  Binnenwater
  Grenzen
  Hoogte
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Transport
  Planning Kadaster
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  RESTful API / Linked Data / Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Basisregistratie Ondergrond (BRO)

  De BRO bevat gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. De gegevens zijn onderverdeeld in ‘registratieobjecten’, zoals bijvoorbeeld een Bodemkaart of een Geotechnisch sondeeronderzoek.

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Geo Wetenschappelijke Data
  Binnenwater
  Grenzen
  Hoogte
  Locatie
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Transport
  Organisatie
  Ministerie BZK
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Basisregistratie Topografie (BRT) Historie

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Geo Wetenschappelijke Data
  Binnenwater
  Grenzen
  Hoogte
  Locatie
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Transport
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Downloads
  Details bekijken
 • Basisregistratie Topografie (BRT) TOPnl

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Geo Wetenschappelijke Data
  Binnenwater
  Grenzen
  Hoogte
  Locatie
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Transport
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  RESTful API / Linked Data / Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Basisregistratie Topografie (BRT) TOPraster

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Geo Wetenschappelijke Data
  Binnenwater
  Grenzen
  Hoogte
  Locatie
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Transport
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Basisregistratie Topografie Achtergrondkaarten (BRT-A)

  De BRT Achtergrondkaart is afgeleid uit TOP10NL uit de Basisregistratie Topografie (BRT) met de straatnamen uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De BRT-A bestaat in vier thema's: standaard, grijs, pastel en water.

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Geo Wetenschappelijke Data
  Binnenwater
  Grenzen
  Hoogte
  Locatie
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Transport
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Beschermde Gebieden INSPIRE (geharmoniseerd)

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Organisatie
  EZ/RCE
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Beschermde natuurmonumenten

  Thema
  Grenzen
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • CBS Aardgas- en elektriciteitslevering

  Deze dataset bevat Aardgas- en elektriciteitslevering t.b.v. de Nationale Energieatlas

  Thema
  Grenzen
  Maatschappij
  Organisatie
  CBS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • CBS Bestand Bodemgebruik

  Het Bestand Bodemgebruik 2012 bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland. Voorbeelden van het bodemgebruik zijn verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen en binnen- en buitenwater. 

  Thema
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Organisatie
  CBS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • CBS Bevolkingskernen

  Het bestand bevolkingskernen 2011 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. 

  Thema
  Grenzen
  Maatschappij
  Organisatie
  CBS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • CBS Gebiedsindelingen

  Het bestand CBS gebiedsindelingen geeft de gebiedsindelingen die het CBS hanteert.

  Thema
  Grenzen
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Maatschappij
  Organisatie
  CBS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • CBS Postcode statistieken

  Het bestand CBSpostcode bevat statistische gegevens naar numeriek deel van een postcode 

  Thema
  Locatie
  Organisatie
  CBS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • CBS Provincies

  Het Bestand CBS Provincies bevat de geometrie van alle Provincies in Nederland met als attribuut een aantal statistische cijfers op gebied van demografie en gezondheid. De begrenzingen zijn afgeleid van de gemeentegrens uit de BRK van het Kadaster.

  Thema
  Locatie
  Organisatie
  CBS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • CBS Vierkantstatistieken

  Het bestand CBS vierkanten bevat statistische gegevens per 100m x 100m of 500m x 500m vierkant. Met ingang van november 2017 is het aantal kerncijfers aanzienlijk uitgebreid met gegevens over o.a. demografie, woningen, energie en sociale zekerheid.

  Thema
  Grenzen
  Maatschappij
  Organisatie
  CBS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • CBS Wijken en Buurten

  Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2017 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. 

  Thema
  Grenzen
  Maatschappij
  Organisatie
  CBS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Cultuurhistorisch GIS (CultGIS)

  In de CultGIS-bestanden is informatie vastgelegd over cultuurhistorische objecten in het landelijk gebied. Deze gegevens zijn van groot belang voor de integratie van cultuurhistorie in bijvoorbeeld ruimtelijke planvorming. 

  Thema
  Landbouw en Veeteelt
  (Civiele) Structuren
  Maatschappij
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Digitaal Topografisch Bestand (DTB)

  Digitaal Topografisch Bestand van de natte hoofdinfrastructuur in beheer bij Rijkswaterstaat (DTB-Nat) en de droge hoofdinfrastructuur (DTB-Droog) in beheer bij Rijkswaterstaat opgebouwd uit punt-, lijn- en vlakinformatie.

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Drone no-fly zones

  Webservice met de no-fly zones voor drones. Ook de recreatieve drone-vlieger moet zich aan deze no-fly zones houden. Tot op straatniveau is op de kaart zichtbaar waar je wel en niet met een drone mag vliegen. 

  Thema
  Transport
  Organisatie
  Ministerie BZK
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Ecotopen

  Van de Maas, de Rijntakken-Oost, de Rijn-Maasmonding, het Volkerak-Zoommeer en het IJsselmeergebied wordt om de 6 jaar een ecotopenkaart geleverd. 

  Thema
  Natuur en Milieu
  Spreiding van soorten
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Fietsknooppunten

  Bestaande Regionale Fietsknooppunten, geleverd vanuit de Landelijke Routedatabank van Stichting Landelijk Fietsplatform.

  Thema
  Transport
  Organisatie
  Stichting Landelijk Fietsplatform
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Fysisch Geografische Regio’s

  Indeling van Nederland in Fysisch-Geografische Regio's. Voor de omgrenzing van de Regio's is een zo consistent mogelijke lijst van beslisregels gehanteerd, vooral gebaseerd op de bodemtypen. Dit bestand is een update van de FGR-versie van 1997.

  Thema
  Geo Wetenschappelijke Data
  Grenzen
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Gebouwen (INSPIRE geharmoniseerd)

  INSPIRE Gebouwen, geharmoniseerd, gevuld met relevante gebouwen en bouwwerken, afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en TOP10NL, beheerd door het Kadaster.

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Locatie
  Maatschappij
  Planning Kadaster
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Geluidskaarten 

  De service geluidskaart laat zien hoeveel geluid het verkeer op een snelweg maakte in 2016, 2011 en 2006. De service geeft de gemiddelde etmaalwaarde en de gemiddelde geluidswaarde van alle nachtperioden (23.00 tot 7.00 uur) van deze jaren weer. 

  Thema
  Transport
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  Ministerie BZK
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Geografische Namen (INSPIRE geharmoniseerd)

  INSPIRE Geografische Namen themalaag, geharmoniseerd, gevuld met relevante objecten uit TOP10NL (onderdeel van de Basisregistratie Topografie BRT), geproduceerd en beheerd door het Kadaster. 

  Thema
  Locatie
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Habitatrichtlijnen

  Kaart met de verspreiding van habitattypen voor de Artikel 17 rapportage Habitatrichtlijn voor periode 2007 - 2012

  Thema
  Spreiding van soorten
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Historische Rivierkaarten

  Web Mapping Service (WMS) waarin 26 mozaieken van historische rivierkaarten uit de periode 1830-1961 zijn opgenomen inclusief bladligging en namen van de oorspronkelijke kaarten.

  Thema
  Locatie
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Hydrografie - Netwerk RWS (INSPIRE geharmoniseerd)

  Het netwerk applicatie schema bevat ruimtelijke objecten verbonden met een hydrografische netwerkweergave van waterwegen, meren etc. Dit is primair nodig voor de gebruikerstoepassing 'ruimtelijke analyses en modellering'.

  Thema
  Binnenwater
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Hydrografie - Physical Waters (INSPIRE geharmoniseerd)

  INSPIRE Hydrografie zoals bedoeld in de beschrijving van de zee, meren, rivieren en andere wateren, met hun verschijningsvormen.

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Binnenwater
  Transport
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Indicatieve aandachtsgebieden funderingsproblematiek

  Kaart met indicatieve aandachtsgebieden funderingsproblematiek. Deze kaart toont het aantal woningen met een bouwjaar van voor 1970 in regio’s met een minder draagkrachtige bodem.

  Thema
  Geo Wetenschappelijke Data
  Planning Kadaster
  Organisatie
  KCAF
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Kweldervegetatie

  Vegetatiedatabase (opgebouwd uit vlakken) van alle gebieden die onder invloed staan van de zee (kwelders en groene stranden), ingewonnen op basis van luchtfoto's 1:5.000 of 1:10.000 en veldwerk. 

  Thema
  Binnenwater
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Landelijke Fietsroutes

  Bestaande Landelijke Fietsroutes, geleverd vanuit de Landelijke Routedatabank van Stichting Landelijk Fietsplatform.

  Thema
  Transport
  Organisatie
  Stichting Landelijk Fietsplatform
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Lange-afstandswandelroutes (LAW)

  Bestaande LAW-routes, geleverd vanuit de Landelijke Routedatabank van Stichting Wandelnet

  Thema
  Transport
  Organisatie
  Stichting Wandelnet
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Luchtfoto / Landelijke Voorziening Beeldmateriaal

  Thema
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Luchtfoto / PDOK

  Thema
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Organisatie
  PDOK
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Luchtfotolabels

  Luchtfoto wegenlabels en wegenassen, bedoeld als overlay voor de PDOK luchtfoto. Dit n.a.v. een wens op de PDOK Ideawall. Op basis van data uit de OpenStreetMap. Opdrachtgever: PDOK.

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Geo Wetenschappelijke Data
  Binnenwater
  Grenzen
  Hoogte
  Locatie
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Transport
  Organisatie
  PDOK
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Mossel- en oesterhabitats

  Dit betreft een bestandsopname van het areaal mossel en oesterbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee. Dit geschiedt jaarlijks. De opdrachtgever is de Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn / Cluster Duurzame Visserijketens.

  Thema
  Landbouw en Veeteelt
  Binnenwater
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Mosselzaad invanginstallaties

  Dit betreft een bestandsopname van het areaal mossel en oesterbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee. Dit geschiedt jaarlijks. De opdrachtgever is de Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn / Cluster Duurzame Visserijketens.

  Thema
  Landbouw en Veeteelt
  Binnenwater
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • NAPinfo

  Overzicht van de ligging van publicabele NAP-peilmerken in Nederland. Voor elke peilmerk is naast de NAP-hoogte onder andere de meetdatum, een omschrijving van de locatie en de X- en Y-coördinaat van het merk in het Rijksdriehoekstelsel (RD) gegeven.

  Thema
  Hoogte
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI)

  De dataset bestaat uit een netwerk van knopen en takken van het waterverdelingsnetwerk. 

  Thema
  Binnenwater
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Nationaal Wegen Bestand (NWB)

  Het NWB-Wegen is een digitaal geografisch bestand van nagenoeg alle wegen in Nederland. Opgenomen zijn alle wegen beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, voor zover voorzien van straatnaam of nummer. 

  Thema
  Binnenwater
  Transport
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Nationale EnergieAtlas informatielagen Kadaster

  De Nationale EnergieAtlas informatielagen Kadaster betreffen enkele deelkaarten die Kadaster heeft samengesteld over bezitsverhouding van woningen, potentiële Nul op de Meter woningen en gebouwbezit van de overheid.

  Thema
  Economie
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Nationale Parken

  In dit bestand zijn de grenzen opgenomen van de 20 Nationale Parken, zoals die op diverse momenten zijn gepubliceerd in de Staatscourant (laatste wijziging: 7 oktober 2013, nr. DGNR-PDJNG/13163012). Het bestand bevat in totaal 20 Nationale Parken.

  Thema
  Landbouw en Veeteelt
  Binnenwater
  Grenzen
  Locatie
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Natura 2000

  Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermd natuurgebied in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van beide en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. 

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Geo Wetenschappelijke Data
  Binnenwater
  Grenzen
  Hoogte
  Locatie
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Transport
  Natuur en Milieu
  Planning Kadaster
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Natuurmeting Op Kaart (NOK)

  De Natuurmeting Op Kaart 2010 (NOK2010) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1 januari 2010. Het betreft realisatie van de begrenzing, verwerving en inrichting. 

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Geo Wetenschappelijke Data
  Binnenwater
  Grenzen
  Hoogte
  Locatie
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Transport
  Natuur en Milieu
  Planning Kadaster
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Noordzee Vaarwegmarkeringen 

  Drijvende (boeien) en vaste markeringen van vaargeulen Nederland  incl. Nederlands Continentaal Plat van de Noordzee

  Thema
  Grenzen
  Transport
  Oceanen
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Nulmeting op Kaart 2007 (NOK2007)

  De Nulmeting op Kaart 2007 (NOK2007) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1 januari 2007. Het betreft realisatie van de begrenzing, verwerving en inrichting. 

  Thema
  Transport
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • OpenTopo

  Het OpenTopo kaartbeeld betreft een samengesteld topografisch kaartbeeld o.b.v. BRT, BAG, BRK, OSM, AHN, BGT, Risicokaart. 

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Geo Wetenschappelijke Data
  Binnenwater
  Grenzen
  Hoogte
  Locatie
  Referentie Materiaal Aardbedekking
  Transport
  Organisatie
  IFV
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Oppervlaktewaterlichamen

  Landsdekkende service van oppervlaktewaterlichamen voor het beheersgebied van RWS samengesteld uit de deelgebieden (districten) als lijnen- en vlakken. Oppervlaktewaterlichamen vormen de ruimtelijke basis van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

  Thema
  Geo Wetenschappelijke Data
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Overheidsdiensten

  Het handelsregister is een door de overheid gehouden register, waarin rechtspersonen en ondernemingen vermeld staan met hun gegevens. Dit betreft een niet-geharmoniseerde INSPIRE subset (annex III), thema Administratieve, sociale en overheidsdiensten

  Thema
  Maatschappij
  Organisatie
  KVK
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Potentiekaart omgevingswarmte

  De WarmteAtlas Nederland is een digitale, geografische kaart waarop warmteaanbod en -vraag in ons land zijn aangegeven. 

  Thema
  Geo Wetenschappelijke Data
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Potentiekaart reststromen

  De WarmteAtlas Nederland is een digitale, geografische kaart waarop warmteaanbod en -vraag in ons land zijn aangegeven. 

  Thema
  Geo Wetenschappelijke Data
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Potentiekaart restwarmte

  De WarmteAtlas Nederland is een digitale, geografische kaart waarop warmteaanbod en -vraag in ons land zijn aangegeven. 

  Thema
  Geo Wetenschappelijke Data
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Publiekrechtelijke Beperking

  WKPB - Publiekrechtelijke Beperking – Wet Bodembescherming: Overzicht van de door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. 

  Thema
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • RDinfo

  Overzicht van de ligging van de RD-punten, GNSS-referentiestations en GNSS-kernnetpunten in Nederland met de bijbehorende omschrijvingen en coordinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD) en het Europese stelsel ETRS-89. 

  Thema
  Locatie
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Ruimtelijke plannen

  Officieel gepubliceerde ruimtelijke plannen conform de digitaliseringsaspecten van de Wro/Bro. Let op: De gegevens in deze dataset worden maandelijks geactualiseerd. 

  Thema
  Planning Kadaster
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Schelpdierenpercelen

  tbd

  Thema
  Landbouw en Veeteelt
  Binnenwater
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Schelpdierwater

  tbd

  Thema
  Natuur en Milieu
  Oceanen
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Spoorwegen

  Deze service bevat de spoorverbindingen, inclusief kilometreringspunten, stations en overwegen.

  Thema
  Transport
  Organisatie
  Prorail
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Statistical Units Grid

  This dataset contains the 1km2 grids for 9 European countries (NL,BE,PT,AT,SE,FI,EE,NO and PL) in the Lambert Equal Area projection according to the INSPIRE datamodel for Statistical Units version 3.0

  Thema
  Planning Kadaster
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Stort- en Loswallen

  Service van stort- en loswallen op de Noordzee. Er zijn 2 soorten stort- en loswallen: vastgelegd m.b.v. WBR vergunning incl. milieubesluiten en stort- en loswallen die vastgelegd zijn binnen de baggercontracten (voornamelijk in het kustfundament).

  Thema
  Grenzen
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

  Download Service Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

  Thema
  Transport
  Organisatie
  Ministerie BZK
  Ontsluitingen
  Downloads
  Details bekijken
 • Vaarweg Informatie Nederland (VIN)

  Geografische bestanden met bevaarbaarheidsinformatie binnen Nederland. Vaarweg of deel van de vaarweg of haven, waaraan een bepaalde bevaarbaarheidsklasse is toegekend (Classificatie vaarwegen aan de hand van de internationale klasse-indeling 1992)

  Thema
  Binnenwater
  Transport
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Verkeersscheidingsstelsel

  Overzicht van het verkeersscheidingsstelsel Noordzee waarin de volgende lagen zijn opgenomen: begrenzingsoperatiezonesvaargeulen per type entiteitankergebiedenkilometreringlabels

  Thema
  Binnenwater
  Transport
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Vervoersnetwerken

  tbd

  Thema
  Transport
  Natuur en Milieu
  Planning Kadaster
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Vogelrichtlijnen

  Verspreiding en verspreidingsgebied van soorten in Vogelrichtlijngebieden voor de periode 2007-2012

  Thema
  Spreiding van soorten
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Waterschapsdata

  tbd

  Thema
  Binnenwater
  Organisatie
  Waterschapshuis/HWH
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Weggegevens

  De dataset Weggegevens bevat op dit moment de lagen maximum snelheden en rijstroken van de rijkswegen.

  Thema
  Transport
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Wetlands

  Wetlands zijn de natte natuurgebieden in Nederland (44 gebieden). Het Wetland verdrag is op 2 februari 1971 te Ramsar in Iran ondertekend. Nederland was een van de zestien landen die het Verdrag toen ondertekende. 

  Thema
  Grenzen
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Windsnelheden 100m hoogte

  Potentiekaart voor productie van duurzame elektriciteit. Deze bevat de kaart met gemiddelde windsnelheden op 100m hoogte.

  Thema
  Geo Wetenschappelijke Data
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Zeegraskartering

  Zeegraskaart (vlakken) van alle groeiplaatsen van zeegrassen en Ruppia in de Nederlandse intergetijdengebieden, vanaf 1968.

  Thema
  Natuur en Milieu
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken