PDOK-dataplatform - het platform voor API’s en LinkedGeodata

Het PDOK-dataplatform stelt datasets beschikbaar via (REST) API's en SPARQL, de achterliggende data is in beide gevallen Linked Data. De motor achter dit PDOK-dataplatform is ontwikkeld door het Kadaster en wordt nog steeds doorontwikkeld. Dat doen we graag samen met jou als gebruiker; de community is voor ons dan ook erg belangrijk.

De datasets zijn benaderbaar via API’s, SPARQL endpoints en de Linked Data Viewer.

Wil je zelf jouw geodatasets als 5 sterren datasets publiceren? Neem dan contact met PDOK via het contactformulier.

Linked data

Linked Data is een manier om gestructureerde data te publiceren zodanig dat data met elkaar verbonden kan worden. Het is gebaseerd op de fundamenten van het World Wide Web en is in grote mate gestandaardiseerd met W3C standaarden, zoals RDF en SPARQL. Data krijgt betekenis (semantiek), waardoor de data beter ingezet (hergebruikt) kan worden. Dit zal resulteren in innovatie en betere dienstverlening, waarmee economische en sociale waarde wordt gecreëerd.

REST API’s

Elke dataset wordt op een ontwikkelaarsvriendelijke manier ontsloten via een moderne RESTful JSON API met HAL hypermedia controls en is uitgebreid volgens de OpenAPI Specification gedocumenteerd. Hiermee kunnen Software Development Kits (SDK's) voor verschillende programmeertalen worden gegenereerd en kan de API via Postman on-the-fly uitgeprobeerd worden om ontwikkelaars een vliegende start te geven.

Datasets in linked data en beschikbaar via REST API

Beschikbaar:
•     BAG
•     BRT/TOP10NL
•     BRK/Digitale Kadastrale Kaart
•     Ruimtelijke plannen
•     Archeologie en rijksmonumenten (RCE)
•     Bestuurlijke grenzen
•     Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO)
•     Informatiehuis International Ondernemen (RVO)

Nieuwe ontwikkelingen

WFS 3.0

PDOK heeft de ambitie om uit te groeien tot een open platform voor alle (soorten) geodata. Er worden al verschillende API’s aangeboden naast de meer traditionele Map en Feature services. In OGC-verband wordt ook hard gewerkt aan REST-versies van OGC services. PDOK experimenteert met WFS 3.0 conforme API’s, bij voorkeur ook weer in combinatie met INSPIRE data. WFS 3.0 maakt geodata gestructureerder beschikbaar voor developers en met implementatie bij PDOK wordt de adoptie van WFS 3.0 in Nederland gestimuleerd.

Vector Tiling

Vector Tiling is een relatief nieuwe standaard voor het leveren van verbeeldingen. PDOK levert een vector tiling set van de Ruimtelijke plannen data voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet. We verwachten hiermee een bijdrage te leveren aan het verder op de kaart zetten van Vector Tiling, er zelf ook meer ervaring mee op te doen en hopelijk daarna steeds meer datasets ook beschikbaar te stellen via Vector Tiles naast de WMS en WMTS services.

3D

Op het gebied van data richt PDOK zich op innovaties als 3D data en sensordata. Met 3D is al geëxperimenteerd in een high5-sessie bij het Kadaster, hierbij kijken we zowel naar 3D geodata, als naar 3D Linked Data.