Actueel

 

 

Releases

Op deze pagina vind je informatie over PDOK releases van dit jaar.

Klik hier voor releases van voorgaande jaren.

 

28 september

Per 28 september Per 26 september 2018 heeft PDOK de Kaderrichtlijn Water (KRW) van Rijkswaterstaat beschikbaar gesteld als open data. De Kaderrichtlijn Water bevat de actuele geografische informatie met betrekking tot de KRW voor de wateren in beheer bij Rijkswaterstaat.

25 september

Per 25 september onsluit dataprovider Kadaster het INSPIRE-thema Zeegebieden.

24 september

Per 24 september Is er nieuwe AHN3-data bij PDOK beschikbaar. Deze update betreft aanvulling van de dataset met data van de waterschappen De Dommel en Aa en Maas.

14 september

Per 14 september is de dataset Gesloten gebieden voor visserij van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beschikbaar gekomen bij PDOK.

25 juli

Per 25 juli Is er nieuwe AHN3-data bij PDOK beschikbaar. Deze update betreft aanvulling van de dataset met data van de waterschappen Hollandse Delta en Brabantse Delta.

23 juli

Per 23 juli Verstrekt dataprovider Kadaster het product TOPgrenzen via PDOK.

26 juni

Per 26 juni Zijn de nieuwe BRO open data bij PDOK beschikbaar, het betreft de geotechnische sonderings-onderzoeken, bodemkundige boormonsterbeschrijvingen en grondwatermonitoringsput beschikbaar.

25 juni

per 25 juni Is de TOP10NL straatnaam gevuld op basis van de BAG gegevens.

21 juni

Per 21 juni verstrekt dataprovider Kadaster bij PDOK een nieuwe versie van het product TOPnamen. TOPnamen is een digitaal gegevensbestand met geografische namen (toponiemen). Het bestand vermeldt alle toponiemen die op een kaartserie voorkomen, aangevuld met gegevens over de ligging en bij welk object de naam hoort.

18 juni

Per 18 juni Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verstrekt via PDOK uitgebreide informatie over wijken en buurten in Nederland. Deze kerncijfers voor 2016 zijn nu ook in linked data ontsloten. Daarmee publiceert ook het CBS nu zijn eerste vijf sterren dataset op PDOK.

28 mei

Per 28 mei heeft PDOK haar Locatieserver verder doorontwikkeld met het toevoegen van de dataset Nationaal Wegen Bestand (NWB) van Rijkswaterstaat. Afgelopen periode heeft PDOK de NWB en de BAG gematched, met als gevolg een toename van het aantal wegen dat vindbaar is in de Locatieserver.

30 april

Per 30 april heeft Rijkswaterstaat (RWS) in samenwerking met het Kadaster een BRT-waterkaart ontwikkeld die verschillende waterbeheerders in Nederland als ondergrondkaart kunnen gebruiken.

26 maart

Per 26 maart zijn 3 datasets van data-aanbieder Rijkswaterstaat bij PDOK beschikbaar gekomen: Hydrografie - Netwerk RWS (INSPIRE geharmoniseerd), Vervoersnetwerken Wegen RWS (INSPIRE geharmoniseerd) en Vervoersnetwerken Waterwegen RWS (INSPIRE geharmoniseerd).

1 maart

Per 1 maart 2018 is de dataset Hydrografie - Physical Waters (INSPIRE geharmoniseerd) beschikbaar gekomen. Deze dataset is beschikbaar als WMS en WFS en zijn aangemerkt voor INSPIRE.

14 februari

Per 14 februari 2018 Is in opdracht van het ministerie van BZK vanaf nu BGT planinformatie zichtbaar via PDOK. Ook zijn de symbolen, die voorheen zichtbaar waren via de BGT standaard visualisatie, nu beschikbaar via een eigen webservice en voorzien van een nieuwe opmaak. Deze nieuwe opmaak is tot stand gekomen dankzij input van gebruikers.

12 februari

Per 12 februari 2018 Vector Tiles beschikbaar, tot voor kort waren de topografische kaarten van de BRT BGT enkel beschikbaar via de traditionele viewservices zoals TMS en WMTS. Deze viewservices hebben als nadeel dat je weinig of geen opties hebt om de kaarten zelf te stylen. Om die reden is er de afgelopen periode hard gewerkt aan het beschikbaar stellen Vector Tiles voor de BRT en BGT.

2 februari

Per 02 februari 2018 Heeft PDOK na aanleiding van gebruikerswensen en in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (opdrachtgever BGT) een eerste bèta WMS en WFS versie beschikbaar gesteld. De WMS en WFS zijn in een korte tijd ontwikkeld en hebben het kenmerk bèta zodat gebruikers alvast hun eerste ervaringen met ons kunnen delen. De bèta WMS en WFS zijn ontwikkeld voor kleinschalig gebruik en zijn niet bedoeld voor bedrijfkritische applicaties.

23 januari

Per 23 januari 2018 is het CBS gestart met de publicatie van gegevens naar postcode, met als peilmomenten 1 januari 2015, 2016 en 2017. Ruim 120 onderwerpen over demografie, wonen, energie, inkomen, sociale zekerheid, dichtheid en vooral over nabijheid van voorzieningen worden ontsloten, afhankelijk van de beschikbaarheid per jaar.

10 januari

Per 10 januari 2018 Is er nieuwe AHN3-data bij PDOK beschikbaar. Deze update betreft aanvulling van de dataset met data van de waterschappen Hollands Noorderkwartier, Zuiderzeeland en Drents Overijsselse Delta. De gegevens zijn ingewonnen in de periode 1 december 2015 tot 1 april 2016.