Actueel

Releases

Hieronder vind je informatie over de PDOK releases van dit jaar.

Klik hier voor de PDOK releasekalender voor komende periode.

Klik hier voor releases van voorgaande jaren.

 

9 oktober

Op 9 oktober 2019 is de Digitale Kadastrale Kaart V4 in productie gegaan.

8 oktober

Op 8 oktober 2019 zijn de webservices van Natuurmeting Op de Kaart (NOK) van de jaargangen 2007, 2010, 2011, 2012 en 2013 uitgefaseerd. NOK jaargang 2014 blijft beschikbaar.

3 oktober

Op 3 oktober 2019 zijn 4 INSPIRE datasets van RVO bij PDOK in productie gegaan: Beschermde gebieden Natura2000 (INSPIRE Geharmoniseerd) Beschermde gebieden Nationale Parken (INSPIRE Geharmoniseerd), Beschermde gebieden Wetlands (INSPIRE Geharmoniseerd), Beschermde gebieden Natura2000 (INSPIRE Geharmoniseerd)

12 september

Nu ook Terugmeldingen-API bij PDOK, bij PDOK bestonden al geruime tijd een WFS - en WMS -terugmeldservice voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Topografie (BRT). Deze terugmeldwebservices worden nu aangevuld met een Terugmeldingen-API. Met deze de REST API kun je op de BAG, BGT of BRT terugmeldingen plaatsen als bekijken.

31 juli

Op PDOK is de vernieuwde versie van de BAG WMS en de BAG WFS webservices beschikbaar gesteld. Dit is naar aanleiding van een aantal gebruikerswensen.

9 mei

Per 9 mei is er nieuwe AHN3-data uit 2018 bij PDOK beschikbaar.

7 mei

Per 7 mei heeft PDOK de services Geluidskaarten opgesplitst, In verband met INSPIRE-eisen zijn deze services nu opgesplitst.

24 april

Per 24 maart is het CBS Bestand Bodemgebruik 2015 februari 2019 bij PDOK beschikbaar als WMS, WFS en Atomfeed. Naast deze versie zoals we die in Nederland gewend zijn, is er nu ook een INSPIRE geharmoniseerde versie (Land Use) als WMS en WFS beschikbaar voor 2015.

25 maart

Per 25 maart is PDOK uitgebreid met meer data van de waterschappen, sinds 2016 staan de eerste dataverzamelingen van de waterschappen live op PDOK. Vanaf vandaag is de verzameling uitgebreid met data over waterkeringen. Er is al data beschikbaar over kunstwerken, oppervlaktewateren en waterbeheergebieden.

29 januari

Per 29 januari is de dataset Bestuurlijke Grenzen (aangeboden door Kadaster) ververst. De data die nu beschikbaar is bij PDOK, is geactualiseerd tot 1 januari 2019. De vorige dataset met de informatie tot 1 januari 2018 is overigens nu geplaatst onder ‘Bestuurlijke Grenzen Historie’.

21 januari

Per 21 januari is op PDOK een vernieuwde versie van de BAG WMS en de BAG WFS webservices beschikbaar gesteld. De volgende aspecten zijn veranderd ten opzicht van de huidige BAG webservices:

• Het attribuut ‘actualiteitsdatums’ is komen te vervallen
• De voorloopnullen van het BAGID worden niet meer verwijderd
• Ieder featuretype bevat een verwijzing naar Linked Data door middel van 'rdf_seealso'

7 januari

Per 4 januari 2019 serveert PDOK de nieuwe luchtfoto uit 2018, met een resolutie van 25 cm als open data. Deze 25 cm luchtfoto wordt ter beschikking gesteld door de overheden in de Samenwerking Beeldmateriaal, zie www.beeldmateriaal.nl.
De 2018 luchtfoto toont heel Nederland en kent opnieuw het diepe zoomlevel 14.

3 december

Per 3 december verstrekt het CBS via PDOK de uitgebreide en veel gebruikte informatie over wijken en buurten in Nederland. Deze informatie is nu ook over 2018 bij PDOK beschikbaar.
‘Wijk- en Buurtkaart’ bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een groot aantal statistische kerncijfers.

28 november

Per 28 november maakt PDOK de beschikbaarheid van alle gehoste webservices en diensten inzichtelijk voor iedereen. Daarom is vanaf nu een transparant dashboard beschikbaar op deze URL http://status.pdok.io.

2 oktober

Per 27 september 2018 is de Sensordata Stack live gegaan. Het dagelijks beheer van deze pilot ‘Smart Emission Platform’ ligt nu bij PDOK. Dat zorgt ervoor dat het Data Managementsysteem, de webdiensten/API’s en de viewers beschikbaar zijn.

28 september

Per 28 september Per 26 september 2018 heeft PDOK de Kaderrichtlijn Water (KRW) van Rijkswaterstaat beschikbaar gesteld als open data. De Kaderrichtlijn Water bevat de actuele geografische informatie met betrekking tot de KRW voor de wateren in beheer bij Rijkswaterstaat.

25 september

Per 25 september onsluit dataprovider Kadaster het INSPIRE-thema Zeegebieden.

24 september

Per 24 september Is er nieuwe AHN3-data bij PDOK beschikbaar. Deze update betreft aanvulling van de dataset met data van de waterschappen De Dommel en Aa en Maas.

14 september

Per 14 september is de dataset Gesloten gebieden voor visserij van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beschikbaar gekomen bij PDOK.

25 juli

Per 25 juli Is er nieuwe AHN3-data bij PDOK beschikbaar. Deze update betreft aanvulling van de dataset met data van de waterschappen Hollandse Delta en Brabantse Delta.

23 juli

Per 23 juli Verstrekt dataprovider Kadaster het product TOPgrenzen via PDOK.

26 juni

Per 26 juni Zijn de nieuwe BRO open data bij PDOK beschikbaar, het betreft de geotechnische sonderings-onderzoeken, bodemkundige boormonsterbeschrijvingen en grondwatermonitoringsput beschikbaar.

25 juni

per 25 juni Is de TOP10NL straatnaam gevuld op basis van de BAG gegevens.

21 juni

Per 21 juni verstrekt dataprovider Kadaster bij PDOK een nieuwe versie van het product TOPnamen. TOPnamen is een digitaal gegevensbestand met geografische namen (toponiemen). Het bestand vermeldt alle toponiemen die op een kaartserie voorkomen, aangevuld met gegevens over de ligging en bij welk object de naam hoort.

18 juni

Per 18 juni Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verstrekt via PDOK uitgebreide informatie over wijken en buurten in Nederland. Deze kerncijfers voor 2016 zijn nu ook in linked data ontsloten. Daarmee publiceert ook het CBS nu zijn eerste vijf sterren dataset op PDOK.

28 mei

Per 28 mei heeft PDOK haar Locatieserver verder doorontwikkeld met het toevoegen van de dataset Nationaal Wegen Bestand (NWB) van Rijkswaterstaat. Afgelopen periode heeft PDOK de NWB en de BAG gematched, met als gevolg een toename van het aantal wegen dat vindbaar is in de Locatieserver.

30 april

Per 30 april heeft Rijkswaterstaat (RWS) in samenwerking met het Kadaster een BRT-waterkaart ontwikkeld die verschillende waterbeheerders in Nederland als ondergrondkaart kunnen gebruiken.

26 maart

Per 26 maart zijn 3 datasets van data-aanbieder Rijkswaterstaat bij PDOK beschikbaar gekomen: Hydrografie - Netwerk RWS (INSPIRE geharmoniseerd), Vervoersnetwerken Wegen RWS (INSPIRE geharmoniseerd) en Vervoersnetwerken Waterwegen RWS (INSPIRE geharmoniseerd).

1 maart

Per 1 maart 2018 is de dataset Hydrografie - Physical Waters (INSPIRE geharmoniseerd) beschikbaar gekomen. Deze dataset is beschikbaar als WMS en WFS en zijn aangemerkt voor INSPIRE.

14 februari

Per 14 februari 2018 Is in opdracht van het ministerie van BZK vanaf nu BGT planinformatie zichtbaar via PDOK. Ook zijn de symbolen, die voorheen zichtbaar waren via de BGT standaard visualisatie, nu beschikbaar via een eigen webservice en voorzien van een nieuwe opmaak. Deze nieuwe opmaak is tot stand gekomen dankzij input van gebruikers.

12 februari

Per 12 februari 2018 Vector Tiles beschikbaar, tot voor kort waren de topografische kaarten van de BRT BGT enkel beschikbaar via de traditionele viewservices zoals TMS en WMTS. Deze viewservices hebben als nadeel dat je weinig of geen opties hebt om de kaarten zelf te stylen. Om die reden is er de afgelopen periode hard gewerkt aan het beschikbaar stellen Vector Tiles voor de BRT en BGT.

2 februari

Per 02 februari 2018 Heeft PDOK na aanleiding van gebruikerswensen en in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (opdrachtgever BGT) een eerste bèta WMS en WFS versie beschikbaar gesteld. De WMS en WFS zijn in een korte tijd ontwikkeld en hebben het kenmerk bèta zodat gebruikers alvast hun eerste ervaringen met ons kunnen delen. De bèta WMS en WFS zijn ontwikkeld voor kleinschalig gebruik en zijn niet bedoeld voor bedrijfkritische applicaties.

23 januari

Per 23 januari 2018 is het CBS gestart met de publicatie van gegevens naar postcode, met als peilmomenten 1 januari 2015, 2016 en 2017. Ruim 120 onderwerpen over demografie, wonen, energie, inkomen, sociale zekerheid, dichtheid en vooral over nabijheid van voorzieningen worden ontsloten, afhankelijk van de beschikbaarheid per jaar.

10 januari

Per 10 januari 2018 Is er nieuwe AHN3-data bij PDOK beschikbaar. Deze update betreft aanvulling van de dataset met data van de waterschappen Hollands Noorderkwartier, Zuiderzeeland en Drents Overijsselse Delta. De gegevens zijn ingewonnen in de periode 1 december 2015 tot 1 april 2016.