Copyright

Deze pagina geeft nadere uitleg over de copyright aspecten van software, teksten, afbeeldingen en geografische informatie (hierna te noemen: werk) binnen het PDOK Loket. Voor het laden van bijvoorbeeld de BRT Achtergrondkaart, Bestuurlijke Grenzen, TOPraster en TOPNL data is de CC-BY-4.0Link naar een externe pagina licentie van toepassing. De CC-BY-4.0 licentie is minder strikt dan de CC-BY-SA 4.0Link naar een externe pagina licentie omdat de laatstgenoemde licentie "gelijk-delen" verplicht stelt. 

De gebruiker mag:

  • Het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven.
  • Remixen - afgeleide databestanden maken.
  • Gebruik maken van het werk voor commerciële doeleinden.

Onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding - De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met het werk of het gebruik van het werk ondersteunen).
  • Gelijk delen (Alleen voor CC-BY-SA 4.0Link naar een externe pagina en niet voor CC-BY-4.0Link naar een externe pagina) - Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid.

In het Nationaal GeoregisterLink naar een externe pagina (NGR) treft u bij de metadata van elke dataset de juiste informatie aan over het geldende copyright. Deze metadata wordt door de data-aanbieder zelf bepaald en in het NGR opgevoerd. Deze omschrijving is daarom leidend.