Aanpassing Atom BRO Grondwatermonitoringput (GMW)

Per vandaag is in de Atom downloadservice van de BRO Grondwatermonitoringput (GMW) enkel nog de data die voldoet aan het nieuwe datamodel beschikbaar. Voorheen was hiernaast ook nog de dataset volgens het oude datamodel beschikbaar. Deze is per vandaag komen te vervallen.

De URL van de Atom service blijft onveranderd. Het gaat om de Atom met de volgende URL: https://service.pdok.nl/bzk/brogmwvolledigeset/atom/v2_1/brogmwvolledigeset.xmlLink naar een externe pagina