Aanpassing weergave webservice Digitale kadastrale kaart

In april 2017 wordt de webservice van de Digitale kadastrale kaart aangepast. Na aanpassing wordt alleen de bebouwing weergegeven die in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen een nummeraanduiding hebben. In veel gevallen is dat een hoofdgebouw (B01).