AANVULLING: Uitfaseren NWB Spoorwegen

Met ingang van 1 april 2017 wordt de dataset NWB-spoorwegen niet meer door Rijkswaterstaat aangeboden in de vorm zoals de gebruiker gewend was. Er vinden geen updates meer op plaats. Eind 2017 faseert PDOK deze dataset op verzoek van RWS uit.

Voor data over spoorwegen verwijst dataprovider RWS naar ProRail die de data via PDOK laat publiceren via Spoorwegen (WFS) en Spoorwegen (WMS). Later in het jaar zal RWS samen met ProRail zorgen voor de koppeling van de data die bij eenieder in beheer is. Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben, kunt u zich wenden tot de servicedesk-data@rws.nl.

Overstappen

Bent u gebruiker van de services van NWB Spoorwegen, dan raadt PDOK u aan om zo spoedig mogelijk over te stappen naar de hierboven genoemde webservices van ProRail.