Actueel 3D-basisbestand van heel Nederland beschikbaar

Het Kadaster stelt een actueel 3D-basisbestand van heel Nederland beschikbaar als open data via https://www.pdok.nl/3d%20basisvoorzieningLink naar een externe pagina . Het bestand is gebaseerd op topografie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de gebouwen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), en volledig automatisch hoogte gegenereerd uit luchtfotobeelden en het Actueel Hoogtebestand Nederland. Deze eerste versie van dit landelijk uniform 3D-basisbestand stelt de gebruiker in staat dit toe te passen in haar eigen processen. We zijn benieuwd naar de gebruikerservaringen, en de mogelijke onvolkomenheden om het bestand te verbeteren. Het bestand wordt jaarlijks geactualiseerd.

Gebruik voor verschillende doeleinden

Het 3D-basisbestand kan toegepast worden voor verschillende doeleinden. Denk hierbij aan het maken van 3D-visualisaties, het uitvoeren van analyses van geluidsmodellen, schaduwanalyse, analyse van zonnepotentie en afwateringsberekeningen. Ook is het een belangrijke basis voor gemeenten bij de planvorming en uitvoering van projecten in het kader van de nieuwe Omgevingswet. De gemaakte plannen kunnen worden getoetst met behulp van het virtuele 3D-model. In de communicatie met burgers over de impact van de gemaakte plannen op de omgeving is het een waardevol visueel hulpmiddel.

Nederland in 3D is gerealiseerd door het Kadaster in samenwerking met het ministerie van BZK en de Technische Universiteit Delft.

 

Afbeelding van een 3D bestand