ALTIJD een referer meegeven aan PDOK

PDOK is constant bezig om haar dienstverlening te verbeteren. Om dit nog beter te kunnen doen, verwacht PDOK van iedere afnemer van PDOK-services dat zij een referer meegeeft in de requests. Bij verstoringen en/of performance-problemen kan PDOK u dan namelijk sneller helpen. Wanneer PDOK geen referer heeft, kunnen wij geen garanties geven op de dienstverlening. Wij hopen op uw samenwerking.

 

AANVULLING van dit bericht:

Graag licht PDOK het gevraagde gebruik van een referer door afnemers toe: PDOK streeft er iedere dag naar om zijn dienstverlening te verbeteren. Wij zitten nu in de situatie dat met de miljoenen requests die PDOK per dag verwerkt moeilijk onderscheid gemaakt kan worden tussen individuele applicaties, diensten en/of organisaties. Wanneer o.a. applicatiebouwers de request headers (waaronder de referer header) goed invullen, dan helpt dat PDOK om ingeval van incidenten efficiënter/effectiever te werk te gaan, en zo nodig contact op te nemen met organisaties die hier mogelijk hinder van ondervinden. Als een website deze referer niet meegeeft in haar bevragingsrequests, kan deze instantie bij PDOK geen rechten ontlenen aan het serviceniveau.