Atom-service Geomorfologische kaart BRO bij PDOK beschikbaar

Per 25 maart 2020 heeft PDOK de atom-service Geomorfologische kaart (GMM) voor de BRO gereleased. Ook is de BRO Bodemkaart (WMS en Atom) ververst met de laatste data en terugmeldingen.

Geomorfologische Kaart

De Geomorfologische kaart van Nederland geeft informatie over de vorm en het ontstaan van het landschap. Ieder geomorfologisch vlak op de kaart laat een landvorm zien. De landvormen worden gekarakteriseerd door het reliëf, type landschapsvorm (vormgroep), de ontstaanswijze (genese) en eventueel aanvullende informatie over de aard en morfologie van afdekkende sedimentpakketten en/of lokale reliëfaspecten. Een uitgebreide beschrijving van de legenda van de Geomorfologische kaart van Nederland is te vinden op: https://legendageomorfologie.wur.nl.

De Geomorfologische Kaart van Nederland maakt deel uit van de basisregistratie ondergrond (BRO), het 'model geomorfologie'. De bijbehorende brondocumenten, totstandskomings- en validatiedocumenten zijn opvraagbaar bij de BRO. De Geomorfologische kaart van Nederland versie 2019 bestaat uit drie lagen: de geomorfologische vlakken en twee bijbehorende kaartlagen ('dijken van geomorfologisch belang' en 'water van geomorfologisch belang'). Deze extra kaartlagen zijn niet als landvorm geclassificeerd, maar hebben een onderkent belang voor de geomorfologie ter plaatse. De dijken van geomorfologisch belang komen uit eerdere versies van de Geomorfologische kaart van Nederland (2004 & 2008). Het water van geomorfologisch belang is een selectie van de watervlakken uit de TOP10NL (april 2019). Meer info is te vinden op: https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/registratieobjecten/modellen/geomorfologische-kaart-nederland-gmm/

Atom index link:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/bzk/brogmm/atom/v1_0/index.xml

NGR record:
https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/56e8ce20-0e6f-4ef2-8c09-6e30bc3680b9