Begrenzingen NOVEX-gebieden nu bij PDOK beschikbaar

Per 29 december 2022 stelt het Ministerie van BZK de begrenzingen van de NOVEX-gebieden op PDOK beschikbaar. De dataset is beschikbaar als WMS en als Atom downloadservice (downloadbaar bestand in GeoPackage formaat). In het geval dat de begrenzing van een NOVEX-gebied aangepast wordt, zal ook het bestand bijgewerkt worden. Deze dataset maakt deel uit van de basisset NOVEXLink naar een externe pagina, een set referentiedata waarover Rijk en provincies hebben afgesproken deze als basis voor de uitwerking van het NOVEX-programma te gebruiken.

Over het NOVEX-programma
In het programma NOVEX werken alle overheden samen aan een plan voor de inrichting van Nederland. Een plan dat er voor zorgt dat we voldoende duurzame, betaalbare en bereikbare woningen hebben, maar ook schone energie en een gezonde natuur. Dat vraagt keuzes, slimme combinaties en innovaties, want ons land wordt niet groter. Niet alles kan overal. Het Rijk heeft de nationale opgaven en doelen samengebracht in een startpakketLink naar een externe pagina.

De provincies werken het startpakket uit naar een ruimtelijk voorstel waarin zij nationale opgaven en doelen vertalen, combineren en inpassen in provinciale plannen. Er zijn zestien NOVEX-gebieden aangewezen waar grote ruimtelijke transities om een afzonderlijk ontwikkelperspectief vragen. Deze plannen zullen onderdeel zijn van de ruimtelijke voorstellen van de provincies. Zie de website https://denationaleomgevingsvisie.nl voor meer informatie over het NOVEX-programma.