Webservices van 'Beschermde gebieden' (RCE) uitgezet

Per 18 maart 2020 heeft PDOK de services van de dataset Beschermde Gebieden (INSPIRE geharmoniseerd) op verzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) uit productie genomen.

Daarmee zijn deze URL’s uitgefaseerd:

WMS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/ps/wms?&request=GetCapabilities&service=wms

WFS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/ps/wfs?&request=GetCapabilities&service=wfs

Daarvoor in de plaats stelt RCE een gecombineerde dataset beschikbaar met daarin informatie over ‘Beschermde gebieden’, ‘Protected sites’ en ‘Cultuurhistorie’. De webservices van deze dataset zijn:

WMS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/ps-ch/wms?request=GetCapabilities&service=wms

WFS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/ps-ch/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs