Bestand Bodemgebruik 2015 van CBS nu bij PDOK

Het CBS Bestand Bodemgebruik 2015 is sinds februari 2019 bij PDOK beschikbaar als WMS, WFS en Atomfeed. Naast deze versie zoals we die in Nederland gewend zijn, is er nu ook een INSPIRE geharmoniseerde versie (Land Use) als WMS en WFS beschikbaar voor 2015. Deze is vooral bedoeld voor grensoverschrijdende doeleinden en bevat daarom ook de Europese HILUCS codering voor Land Use.

Het Bestand Bodemgebruik bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland. Voorbeelden van het bodemgebruik zijn verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen en binnen- en buitenwater. De begrenzingen zijn voor een groot deel gebaseerd op de TOP10NL (BRT). Bij het interpreteren zijn luchtfoto’s opgenomen in de zomer van 2015 leidend. Op dit moment wordt gewerkt aan de volgende versie die gebaseerd zal zijn op de zomerfoto’s van 2017.