Bestuurlijke Grenzen 2018 definitief vastgesteld

De half februari jl. beschikbaar gestelde dataset met voorlopige Bestuurlijke Grenzen is inmiddels definitief. Ten opzichte van de voorlopige dataset zijn er uitsluitend wijzigingen aangebracht in de gemeentegrenzen.

De data bij PDOK die nu wordt geserveerd is geactualiseerd tot 1 januari 2018.

De vorige dataset Bestuurlijke Grenzen met de informatie tot 1 januari 2017 blijft overigens beschikbaar en is geplaatst onder ‘Bestuurlijke Grenzen Historie’.

Bestuurlijke Grenzen bestaan uit de gemeente-, provincie- en rijksgrenzen. Deze worden vervaardigd op basis van de kadastrale registratie (BRK).

Klik hier voor vorige communicatie over Bestuurlijke Grenzen 2018.