Beveiligingseisen internetdiensten verder aangescherpt

Net als in 2018 zal het Kadaster ook dit jaar de beveiliging van zijn internetdiensten verscherpen.

Dit TLS-niveau verscherpt Kadaster in navolging van het Nationaal Cyber Security Centrum. Het doorvoeren van de nieuwe eisen vindt plaats op 15 oktober 2019. De niveau’s TLS 1.0 en 1.1 worden dan uitgeschakeld en het al actieve TLS 1.2 wordt dan gecontinueerd.

Deze upgrade treft ook PDOK, dat een onderdeel is van de infrastructuur van het Kadaster. Voor gebruikers die dat op prijs stellen, komt van deze upgrade een test- URL beschikbaar, om zelf de consequenties te kunnen toetsen. Nadere details volgen.