BGT bèta services WMS en WFS niet meer beschikbaar

PDOK heeft per heden de bèta WMS- en WFS-services van de BGT buiten gebruik gesteld. De services zijn als bèta eenmalig met BGT data voorzien om ervaringen op te doen met het publiekelijk beschikbaar stellen van de data. Een van de ervaringen is nu dat de huidige bèta oplossing niet voldoende is voor de huidige belasting.

De ervaringen die PDOK in deze proefperiode met de bèta services heeft opgedaan, zullen worden besproken met opdrachtgever BZK. Mogelijkerwijs kunnen ook nieuwe technieken zoals WFS 3.0 of VectorTiles een oplossing bieden. Zodra hierover meer bekend is, wordt dat op deze plaats gecommuniceerd.

We willen u bedanken voor uw eventuele feedback en excuus voor de eventuele overlast voor de mededeling op korte termijn.