BGT-issue doorlevering veld ‘eindRegistratie’

Begin 2018 zijn er verbeteringen doorgevoerd in het dagelijkse doorlever- en verwerkingsproces van BGT-data naar PDOK. Helaas is gebleken dat het veld ‘eindRegistratie’ bij gemuteerde objecten niet wordt meegeleverd met de doorlevering vanuit de BGT naar PDOK.

Dit betekent dat in de GML-Light en City-GML extracten dit veld niet wordt meegenomen. Daarmee is op basis van dit veld niet duidelijk wat het meest actuele object is. Via de LV-publicatiedatum en/of tijdstipRegistratie is dit wel te achterhalen.

Dit probleem speelt niet in de City-GML en GML-Light extracten die vóór 3 januari 2018 zijn gedownload. In de extracten die na 3 januari 2018 gedownload zijn komt dit probleem in objectmutaties van na 24 november 2017 voor.

Belangrijk: bovenstaande doet zich alleen voor in de City-GML en GML-Light extracten. In de StufGEO downloads doet dit zich niet voor.

Op dit moment wordt aan de volgende oplossingen gewerkt:

  • Het veld eindRegistratie weer meeleveren met de dagelijkse doorlevering;
  • Het herstellen van de gemuteerde objecten door het aanvullen van dit veld.

Zodra dit gereed is, krijgt u hiervan bericht via PDOK.nl.

Excuses voor het eventuele ongemak.