BRT-Achtergrondkaart nu ook met water-visualisatie

Rijkswaterstaat (RWS) heeft in samenwerking met het Kadaster een BRT-waterkaart ontwikkeld die verschillende waterbeheerders in Nederland als ondergrondkaart kunnen gebruiken. RWS gebruikt de waterkaart bij de presentatie van haar watergegevens op het internet.

Afbeelding BRT-Achtergrondkaart water

Rijkswaterstaat (RWS) heeft in samenwerking met het Kadaster een BRT-waterkaart ontwikkeld die verschillende waterbeheerders in Nederland als ondergrondkaart kunnen gebruiken. RWS gebruikt de waterkaart bij de presentatie van haar watergegevens op het internet.

Deze nieuwe BRT-waterkaart wordt ontsloten als laag in de PDOK viewer en als webservices die te gebruiken zijn in eigen applicaties.

De aanleiding was dat in de bestaande varianten van de BRT-Achtergrondkaart voornamelijk het wegennetwerk en de bebouwing overheersen. Bij het weergeven van bijvoorbeeld waterstanden in de rivieren gaf dit een incompleet beeld, omdat het water zelf niet zichtbaar was. Het ontbreken van bepaalde topografische elementen en de niet geheel bij het thema passende vormgeving zijn de reden dat Rijkswaterstaat de behoefte heeft geuit aan een BRT-Waterkaart.

Door de ontwikkeling van de BRT-Waterkaart worden de waternamen automatisch ook in de bestaande BRT-Achtergrondkaarten weergegeven en is het proces tussen Kadaster en PDOK verder geoptimaliseerd.