BGT nu ook beschikbaar als VectorTiles via PDOK (OGC API)

PDOK stelt in opdracht van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) de OGC API Tiles en OGC API Styles beschikbaar voor iedereen. VectorTiles is een relatief nieuwe OGC API standaard voor het maken van verbeeldingen die door systemen zijn te gebruiken. Hiermee kun je als afnemer oneindig veel visualisaties zelf maken en deze integreren in toepassingen zoals viewers en applicaties. Om die reden vind je binnen de VectorTiles veel informatie van BGT-objecten. Voor een vliegende start zijn varianten van de standaard- en achtergrondvisualisaties beschikbaar gesteld, die ook naar eigen inzichten kunnen worden gewijzigd.

Voorbeeld visualisatie BGT vectortiles

Waar kan je de BGT VectorTiles OGC API vinden?

De BGT VectorTiles OGC API’s zijn te vinden op de website van PDOKLink naar een externe pagina of direct te benaderen via https://api.pdok.nl/lv/bgt/ogc/v0_1/Link naar een externe pagina. Vanuit dit startpunt kan je als afnemer navigeren naar onder andere de OGC API Tiles en OGC API Styles.

Om afnemers de mogelijkheden van de (BGT) Vectortiles (OGC API) te tonen is een PDOK Vectortile viewerLink naar een externe pagina beschikbaar. Een demonstratie van de demoviewer is tijdens de Open Geo Informatiedag 2022Link naar een externe pagina bij Geonovum gegeven.

Huidige realisatie

De BGT VectorTiles (OGC API) zijn beschikbaar gesteld in een eerste versie. De data bevat actuele objecten en attributen in RD-formaat en wordt tweewekelijks (maandag en donderdag) bijgewerkt. Nog niet alle onderdelen uit deze specificaties zijn geïmplementeerd. Een deel hiervan wordt nog gepland en een deel is achterwege gelaten omdat deze niet van toepassing of nuttig is (wat aansluit bij het modulaire aspect van de OGC API’s).
De onderdelen die nu wel geïmplementeerd zijn staan expliciet als "conformance classes" benoemd in het conformance endpoint. Wanneer wordt voldaan aan een conformance class, dan is ernaar gestreefd om zoveel mogelijk recommendations te volgen.

Noemenswaardige conformance classes waaraan is voldaan zijn:

Noemenswaardige conformance classes waaraan nog niet is voldaan zijn:

Toekomstige ambitie

PDOK wil voldoen aan de OGC API Tiles specificatie, maar deze is nog in ontwikkeling waardoor de BGT Vectortiles (OGC API) zal blijven meebewegen. Dit betekent dat aan de huidige versie nog non-breaking onderdelen kunnen worden toegevoegd zoals de ontbrekende conformance classes, verhogen van updatefrequentie en andere projecties.

Daar waar wel sprake is van een breaking change zal PDOK de API middels een nieuwe versie aanbieden. Aankondiging hiervan vindt via de gebruikelijke kanalen (website, geoforum en twitter) plaats, waarbij afnemers een half jaar de tijd krijgen om over te stappen naar de nieuwe versie.

Deel je je ervaringen met ons via het GeoforumLink naar een externe pagina?