BGT nu ook in pastel

De BGT-kaart wordt nu ook beschikbaar gesteld in pasteltinten.

De standaard BGT-projectie is een kleurrijk geheel. Wanneer deze projectie als ondergrond wordt gebruikt om eigen gegevens in de ruimte te projecteren, kan deze te druk overkomen. Daarom is er gewerkt aan een BGT-visualisatie in pasteltinten: BGT pastel. Deze pastelvisualisatie van de BGT is nu als WMTS en TMS beschikbaar op https://www.pdok.nl/viewer.

URL WMTS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/wmts?&request=GetCapabilities&service=WMTS

URL TMS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/tms/1.0.0/bgtpastel
/EPSG:28992

De pastelvisualisatie vervangt de oude BGT lijngerichte visualisatie. Overigens blijft er wel een omtrekgerichte visualisatie beschikbaar in de oude kleurstelling. Ook de iconen zijn uit de standaardvisualisatie van de BGT gehaald. Deze zijn in plaats daarvan als een afzonderlijke laag beschikbaar via PDOK.

De BGT pastel is gerealiseerd in samenwerking met Kadaster, PDOK en Geonovum in opdracht van het ministerie van IenM.