BRO Geotechnische Sonderingsonderzoeken beschikbaar via PDOK

De gegevens uit de BRO registratie zijn per 1 januari 2018 als open data beschikbaar via PDOK. U kunt de data bekijken in de PDOK viewer en downloaden via ATOM of WFS. Als eerste zijn de geotechnische sonderings-onderzoeken (basisset) beschikbaar via PDOK.

Wet BRO

De Wet op de Basisregistratie Ondergrond (BRO) is vanaf 1 januari 2018 van kracht. De BRO legt gegevens over de ondergrond vast en deze registratie maakt onderdeel uit van het Stelsel van Basisregistraties van Nederland (waar onder meer ook gegevens in zijn opgenomen over adressen, gebouwen, topografie en kadastrale gegevens).

Gefaseerde invoer BRO

De BRO bestaat in totaal uit 28 registratieobjecten, die in vier jaarlijkse tranches beschikbaar zullen komen. Op 1 januari 2018 worden de eerste 3 registratieobjecten uit tranche 1 vrijgegeven, te weten geotechnische sonderingsonderzoeken, grondwatermonitoringsputten en bodemkundige boormonster-profielen. Aan het eind van de vierjarige periode staan alle gegevens over de Nederlandse ondergrond op één plek bij elkaar.

BRO en PDOK

De gegevens uit de BRO registratie zijn als open data beschikbaar via PDOK. U kunt ze via de onderstaande links bekijken/opvragen/downloaden. Op 1 januari 2018 zijn de geotechnische sonderings-onderzoeken (basisset) beschikbaar via PDOK.

Begin 2018 komen de overige registratieobjecten uit de eerste tranche via PDOK beschikbaar.

Geotechnische sondeeronderzoeken nader uitgelegd

Geotechnische sondeeronderzoeken (in het Engels Cone Penetration Test, afgekort tot CPT) is onderzoek dat tot doel heeft informatie over de bodemkundige of geologische opbouw van de ondergrond te verwerven, waarbij in het veld metingen aan de ondergrond worden gedaan door een kegelvormige sonde de grond in te drukken. Traditioneel is het doel met de sonde de weerstand en de wrijving die de conus op de weg naar beneden ondervindt te bepalen om daaruit mechanische eigenschappen van de ondergrond af te leiden. In de loop van de tijd is de sonde zo geëvolueerd dat een breed scala aan metingen verricht kan worden.

Meer informatie over de BRO

Meer informatie over de BRO is vindbaar op www.basisregistratieondergrond.nl.. Meta-informatie over BRO-gegevens kan worden gevonden via het Nationaal Georegister en via data.overheid.nl.