Nieuwe BRO-dataset voor grondwatermonitoring domein beschikbaar bij PDOK

Per 21 juni 2024 heeft PDOK 1 nieuwe BRO dataset beschikbaar gesteld. Voor het grondwatermonitoring domein wordt de dataset ‘BRO - Grondwatermonitoring (GM) in samenhang – karakteristieken’ ontsloten en beschikbaar gesteld als WMS en ATOM. Deze services zijn ter vervanging van de services van de volgende datasets: Grondwatermonitoringput (GMW), Grondwaterstandonderzoek (GLD) en Grondwatermonitoringnet (GMN).

Nieuwe URL’s

De nieuwe services zijn te benaderen via de volgende URL’s:
WMS: https://service.pdok.nl/bzk/bro-gminsamenhang-karakteristieken/wms/v1_0?request=getCapabilities&service=WMS
ATOM: https://service.pdok.nl/bzk/bro-gminsamenhang-karakteristieken/atom/index.xml

Oude URL’s

Onderstaande URL’s blijven nog 6 maanden in de lucht. Deze zullen per 24-12-2024 uit productie worden genomen.
WMS: https://service.pdok.nl/bzk/brogmwkenset/wms/v2_1?request=getCapabilities&service=WMS
ATOM: https://service.pdok.nl/bzk/brogmwvolledigeset/atom/v2_1/index.xml
ATOM: https://service.pdok.nl/bzk/brogldvolledigeset/atom/v1_0/index.xml
ATOM: https://service.pdok.nl/bzk/brogmn/atom/v1_0/index.xml

LET OP: PDOK verzoekt gebruikers zo spoedig mogelijk over te stappen naar de nieuwe URL’s.