BRO-onderzoek naar gebruik gegevens bodem en ondergrond

Het programmabureau Basisregistratie voor de Ondergrond (BRO) van Min. BZK houdt momenteel een BRO-gebruikersonderzoek. In dit onderzoek wil zij achterhalen wie gegevens uit de BRO gebruiken en waarvoor. Bij deze de uitnodiging om mee te doen aan dit onderzoek. Graag ontvangt het programmabureau ook uw tips en suggesties voor verbetering.

Voor wie?

Voor dit onderzoek zoeken we organisaties die gegevens over de ondergrond uit de BRO afnemen en gebruiken voor beleid, beheer en/of uitvoering. Denk daarbij aan grondwatergegevens als monitoringputten en grondwaterstanden en aan gegevens van booronderzoek en geotechnisch sondeeronderzoek. En aan modellen als Bodemkaart, Geomorfologische kaart, GeoTOP, DGM en REGIS II. Daarvoor maakt u of uw organisatie gebruik van BROloket, DINOloket, PDOK of webservices.

Door wie?

Het Programma Basisregistratie Ondergrond wil graag weten hoe het gaat met het gebruik van deze data en modellen van de BRO. Daarom laten wij een kort inventarisatieonderzoek uitvoeren. Dit wordt gedaan door onderzoeksbureau Statisfact in opdracht van het Programmabureau BRO van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Meedoen?

Door op deze linkLink naar een externe pagina te klikken, komt u bij de vragenlijst die u in ongeveer 10 minuten kunt doorlopen. Als u zelf niet degene bent die de gegevens afneemt en gebruikt, wilt u deze uitnodiging dan doorsturen aan uw collega(‘s). Wilt u de vragenlijst uiterlijk vrijdag 10 december invullen?

De resultaten van dit onderzoek worden, zodra deze beschikbaar zijn, via de website van de BRO bekend gemaakt.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over het onderzoek, neem dan contact op met het Programmabureau BRO via
bro@minbzk.nl o.v.v. Gebruikersonderzoek BRO. Algemene informatie over de BRO vindt u op: www.basisregistratieondergrond.nlLink naar een externe pagina

Uw deelname aan dit onderzoek wordt zeer op prijs gesteld.
De resultaten worden gebruikt om de BRO te verbeteren en beter af te stemmen op uw informatiebehoefte.