BRO WFS-en per 1 december 2020 uitgefaseerd

De onderstaande WFS-en zullen per 1 december 2020 worden uitgezet, conform BRO-beleid. Het BRO-programma heeft er voor gekozen om alle Registratieobjecten via Atom (download) en/of WMS (viewservice) beschikbaar te stellen. Onderstaande oude WFS-en worden daarom nu niet langer geupdate met actuele data en per 1 december a.s. uitgezet. U kunt de Atom download dagelijks gebruiken om actuele info in uw applicatie te laden.

De betreffende WFS-en zijn:

  • GMW Grondwatermonitoringput https://geodata.nationaalgeoregister.nl/brogmw/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs
  • CPT geotechnisch sondeeronderzoek https://geodata.nationaalgeoregister.nl/brocpt/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs
  • BHR-P Bodemkundige boormonsterbeschrijving https://geodata.nationaalgeoregister.nl/brobhr/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs