BRP Gewaspercelen

RVO levert informatie over gewaspercelen aan PDOK. In de BRP-Gewaspercelen wordt de locatie van landbouwpercelen in Nederland weergegeven met daaraan gekoppeld het geteelde gewas. De omgrenzingen van de landbouwpercelen zijn gebaseerd op de begrenzingen uit het AAN-bestand (Agrarisch Areaal Nederland). De gebruiker van het perceel dient jaarlijks zijn actuele gewaspercelen in te tekenen en aan te geven welk gewas wordt geteeld op het betreffende perceel. Vanaf heden staan de nieuwe voorlopige gewaspercelen van 2020 op PDOK. Dit zijn de gewaspercelen zoals ze nu bij RVO bekend zijn, begin 2021 volgen de definitieve percelen op PDOK. De data is te vinden via webservices en downloads die staan beschreven op: https://www.pdok.nl/introductie/-/article/basisregistratie-gewaspercelen-brp-Link naar een externe pagina