BRT-Achtergrondkaart nu transparant

In de april-release van de BRT zijn in samenwerking met PDOK een aantal wijzingen met betrekking tot de BRT Achtergrondkaart doorgevoerd.

Wijzigingen

De belangrijkste wijziging is dat het buitenland voortaan transparant wordt weergegeven. Nu bent u gewend dat de landen buiten Nederland worden weergegeven in groene vlakken als daarvoor genoeg is uitgezoomd. Hierdoor wordt de topografie op de grens hard afgesneden. In de nieuwe opzet van de BRT Achtergrondkaart worden de groene vlakken vervangen door transparante vlakken en grijze landsgrenzen. Vanaf zoomniveau 7 worden deze landsgrenzen helemaal niet meer weergegeven. Door deze aanpassingen wordt het mogelijk om een andere, internationale kaartlaag naar keuze 'onder' de BRT Achtergrondkaart te leggen waardoor het kaartbeeld over de grens doorloopt.


Links de oude en rechts de nieuwe weergave van de BRT Achtergrondkaart op zoomniveau 2.

Daarnaast is de BRT Achtergrondkaart nu aangesloten op de nieuwe generieke datastraat van PDOK. Als gevolg hiervan is de gehele visualisatie van de BRT Achtergrondkaart opnieuw ontworpen. Het uitgangspunt hierbij is dat de ‘nieuwe’ visualisatie’ een exacte kopie is van de huidige visualisatie.


Het kaartbeeld loopt in dit voorbeeld door over de grens door het gebruik van een ‘internationale’ kaartlaag onder de BRT Achtergrondkaart.

PDOK 3G en cloudmigratie

PDOK is vorig jaar gestart met het 3G programmaLink naar een externe pagina. De nieuwe BRT-Achtergrondkaart webservices zijn ingericht binnen dit 3G programma. De verwerkingsstraat is generiek (i.h.k.v. hergebruik), snel en updates worden zo goed als automatisch verwerkt. De nieuwe BRT-Achtergrondkaart draait volledig op de cloud wat bijdraagt aan de doelstelling om PDOK in zijn geheel te migreren naar de cloud omgeving.

Goed om rekening mee te houden:

  • Deze nieuwe variant van de BRT Achtergrondkaart komt beschikbaar als nieuwe webservices met een nieuwe URL. Deze zal in eerste instantie naast de huidige URL's van de BRT Achtergrondkaart komen te staan.
  • De data achter de huidige webservices zal vanaf nu niet meer worden bijgewerkt en zal de actualiteit van de februari-levering van de BRT houden.
  • De webservices van de huidige BRT Achtergrondkaart zullen in oktober 2021 worden uitgefaseerd.
  • Gebruikers word om die redenen geadviseerd om zo spoedig mogelijk over te stappen op de nieuwe variant (nieuwe URL) van de BRT Achtergrondkaart.

De nieuwe URL

De wijzigingen zijn ook te bekijken in de PDOK viewerLink naar een externe pagina.